Follow Me on Twitter
Thursday, 11 March 2010 15:54

Ontwikkelingshulp aan Filipijnen neemt af

kinderen-vormen-de-meest-kwetsbare-groepDe economische crisis en donormoeheid hebben gevolgen voor ontwikkelings- en hulporganisaties in de Filipijnen. Er komt minder geld van donoren uit rijke landen waardoor ze gedwongen zijn hun werkzaamheden met kinderen en arme gezinnen te verminderen.

Vertaling en bewerking: Evert de Boer

Ongeveer 30 procent van de 90 miljoen inwoners van de Filipijnen leeft in armoede. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep, want 40 procent van de bevolking is 15 jaar of jonger.

"Een van onze belangrijkste geldschieters uit Duitsland heeft zijn steun met 30 procent moeten verminderen omdat ze zelf minder giften binnenkrijgen", zegt Randy Weisser, de directeur van de blindenorganisatie RBI. RBI, een christelijke organisatie die al meer dan twintig jaar met blinde Filipijnse kinderen werkt, zegt dat de verminderde geldstroom de steun voor aangepast onderwijs voor veertigduizend kinderen in het gedrang brengt. Vorig jaar kon RBI die dreiging nog afwenden doordat de organisatie meer geld kreeg van de Filipijnse overheid. Maar die zit krap bij kas.
Volgens RBI verliezen per week 100 kinderen hun gezichtsvermogen, vooral als gevolg van gemakkelijk te voorkomen ziektes als mazzelen, vroeggeboorte en ondervoeding.

Kinderprostitutie

2. Kinderprostitie komt nog steeds veelvuldig voor in de FilipijnenDolores Alforte, de directeur van de Filipijnse afdeling van Ecpat, een organisatie die kinderprostitutie en kindersextoerisme aanpakt, zegt dat verscheidene donors uit Europa nu minder geld overmaken.  Ecpat zegt dat ze daardoor de organisatie hebben moeten afslanken en daardoor minder slachtoffertjes van misbruik onderdak, medische en psychologische steun en begeleiding kunnen aanbieden. De organisatie schat dat er jaarlijks tussen 60.000 tot 100.000 Filipijnse kinderen het slachtoffer zijn van mensenhandel, zowel binnen het landgrenzen zelf als naar het buitenland. Het zijn voornamelijk meisjes tussen 14 en 17 jaar uit arme streken.

Oxfam, dat in de Filipijnen vooral op Mindanao ontwikkelingsprojecten steunt en er aan noodhulpverlening doet, heeft het mes gezet in zijn plaatselijke personeelsbestand om zijn activiteiten zo weinig mogelijk te moeten inkrimpen. Het geld voor de programma's van Oxfam op de Filipijnen komt onder meer uit Groot-Brittannië, Hongkong en Nederland, maar de bedragen krimpen. Het Nederlandse OxfamNovib heeft zelfs besloten vanaf 2011 haar activiteiten in de Filipijnen helemaal stop te zetten, omdat ze zich gaan concentreren op een beperkt aantal, voornamelijk Afrikaanse, landen.

Donormoeheid

De daling van de internationale steun is al enkele jaren aan de gang en begon al voordat de crisis toesloeg. "De internationale donorgemeenschap vindt een opkomende economie als de Filipijnen niet langer een prioriteit", zegt Filomeno Sta Ana III, de coördinator van de Actie voor Economische Hervormingen (AER). "En de crisis versterkt die trend. Donororganisaties die projecten in de Filipijnen blijven steunen hebben hun budget met 30 procent of meer ingekrompen".

3. Kinderen scheiden afval om te overlevenNiet alleen de hulporganisaties moeten het met minder inkomsten doen, zij die direct met de armen werken hebben te maken met een toenemende vraag naar sociale voorzieningen vanwege toenemende werkeloosheid en hogere prijzen voor voedsel en brandstof. Door de internationale crisis verminderd de export en sturen de miljoenen migranten minder geld naar huis.
"Het economisch herstel is begonnen, maar particuliere steun blijft voorlopig beperkt. Investeringen die werk en banen opleveren komen nog maar mondjesmaat van de grond. De werkeloosheid blijft hoog, zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden," zegt Sta Ana. "Het herstel is traag en het zal tijd kosten voor de donoren om er weer voldoende fondsen te kunnen werven en er bovenop te komen"

Lokale donateurs

De Filipino's die het zich kunnen permitteren, zijn ook minder vrijgevig geworden. De Filipijnse afdeling van World Vision, een andere hulporganisatie die met kinderen werkt, kon in 2009 nog zesduizend Filipino's warm maken om een arm kind financieel te adopteren. De voorbije jaren kreeg de organisatie er gemiddeld achtduizend nieuwe donors per jaar bij. Toch haalde World Vision meer geld binnen dan de vorige jaren. De mensen die geld gaven, waren guller vanwege de ellende veroorzaakt door tyfoons als ‘Ondoy' en ‘Peping' die het land in het najaar van 2009 teistereden.
Ze zien in de huidige crisis ook een uitdaging om nieuwe wegen te bewandelen en andere manieren te vinden om de arme gemeenschappen te helpen, bijvoorbeeld door microfinanciering en inkomens generende programma's in plaats van alleen donaties afhankelijk te zijn.

Bron: Interpress Service Asia-Pacific

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.