Follow Me on Twitter
Saturday, 25 April 2009 09:29

Hulp voor migranten per SMS

1. CMA's Ellene SanaDe Filipijnen is een migratieland bij uitstek. Er werken miljoenen Filipijnse migranten in het buitenland, maar er schort veel aan hun rechten en de problemen waarin ze verzeild raken zijn legio. Het Center for Migrant Advocacy (CMA) is een van de organisaties die met lobbywerk en innovatieve activiteiten probeert migranten te helpen en hun bescherming te verbeteren. Een interview met CMA directrice Ellene Sana.
Door Evert de Boer

"Help is just a sms away" is een innovatie van onze organisatie die het voor migranten mogelijk maakt hulp in te roepen als ze in de problemen komen, waar ter wereld ze zich ook bevinden". Dat zegt Ellene Sana, directrice van het Center for Migrant Advocacy (CMA). CMA is een maatschappelijke organisaties uit Manilla die zich inzet om het lot van Filipijnse migranten in het buitenland te verbeteren. Ze trotseerde enkele maanden geleden de winterkou om een paar dagen naar Brussel te komen en via Amsterdam weer naar huis te gaan. Sana was uitgenodigd om CMA's innovatie te presenteren op de door de EU en VN georganiseerde beurs voor kennisuitwisseling op het gebied van migratie en ontwikkeling. Ze waren daarmee één van de tien projecten die op de meerdaagse bijeenkomt in het brandpunt van de belangstelling stond in de categorie migrantenrechten. In totaal werden er 44 projecten in vier categorieën gepresenteerd, afkomstig uit verschillende delen van de wereld

24 uur per dag, 7 dagen per week

"Het werkt heel eenvoudig", verteld Sana. "Migranten die in de problemen komen sturen een sms bericht naar een sos nummer dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. In Manilla staat een computer die het bericht registreert en het automatisch doorstuurt. Naar CMA zelf, naar het Ministerie van Buitenlandse zaken en naar twee Filipijnse organisaties in Saoedi-Arabië. Wij sms-en terug om het bericht te verifiëren en om nog wat meer informatie te krijgen. In overleg met de verantwoordelijke afdeling bij het ministerie of met onze partnerorganisaties in Saoedi adviseren we degene die het bericht stuurde welke stappen te ondernemen. Als de persoon op een bereikbare plek zit dan gebeurt het ook dat de Filipijnse diplomatieke post in dat land in actie komt. Tweederde van de smsjes komt uit Saoedi-Arabië, vandaar dat we daar twee partnerorganisaties hebben die actie kunnen ondernemen. Op deze manier hebben we al heel wat problemen opgelost. We zijn in 2006 begonnen en in het eerste jaar kwamen er via de computer meer dan 1000 sms-berichten binnen via de computer. Er zat van alles bij: van eenvoudige vragen om informatie, het niet uitbetalen van salaris tot klachten over buitensporig overwerk tot soms 20 uur per dag, mishandeling en verkrachting. Veel van de berichten komen van vrouwen die werken als hulp in de huishouding en die heel weinig bewegingsvrijheid hebben. Soms zitten ze in zeer afgelegen gebieden. Dit sms systeem werkt zo goed omdat bijna alle Filipino's een mobiele telefoon hebben en vertrouwd zijn met sms-en. Bovendien is het een relatief goedkope manier van communicatie en kunnen ze gemakkelijk en onopgemerkt een bericht sturen en ontvangen.

Netwerk van partners

2. CMA activityHet werkt ook goed omdat we een uitgebreid netwerk van partners hebben, zowel in de Filipijnen zelf als in landen waar veel Filipijnse migranten zitten, die we kunnen inzetten om migranten met problemen te helpen. Het heeft ook geleid tot een verbetering van contacten met diplomatieke posten in het buitenland, die we in toenemende mate kunnen aanspreken om hulp te verlenen. Maar lang niet in alle landen zijn er ambassades of consulaten. En als ze er wel zijn weten ze vaak weinig van arbeidsrechten en sociale wetgeving, niet alleen van het land waar ze gestationeerd zijn, maar zelfs ook van de betreffende wet- en regelgeving in de Filipijnen. Educatie van diplomatiek personeel op dit gebied zien we dan ook als een belangrijke taak. Daarvoor proberen we natuurlijk zoveel mogelijk het Ministerie van Buitenlandse zaken in te schakelen, als ook de speciale overheidsorganen die zich met migratie bezighouden, zoals de POEA en de OWWA (Philippine Overseas Emplyment Agency en Overseas Workers Welfare Administration).

We zijn trots op dit project omdat het ontstaan is uit suggesties van de migranten zelf en specifiek bedoeld is om te reageren op noodsituaties. Het is ontwikkeld door een groep vrijwilligers, migranten en voormalige migranten met kennis van de IT sector. Het is een universeel systeem, een mechanisme dat door andere landen met veel migranten gemakkelijk te kopiëren is. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we zijn uitgenodigd om het in Brussel aan een breed publiek van migranten en migrantenorganisaties te presenteren", zo legt Ellene Sana uit.3. Placement Agency

Wetgeving in kinderschoenen

"Help is just a sms away" is het meest in het oog springende project van CMA, maar niet het enige. Volgens Ellene liggen de belangrijkste activiteiten van CMA in het lobbywerk richting beleidsmakers voor verbetering van de rechten voor en het welzijn van migranten. Ook wordt druk uitgeoefend op overheidsinstanties om dat beleid in praktijk te brengen: "Want het is in de Filipijnen niet zo dat wetsvoorstellen en regelingen door de uitvoerende macht automatisch worden uitgevoerd. De kans daarop wordt een stuk groter als belangengroepen zich daarvoor inzetten."
Ze zegt dat er wat dit betreft nog veel werk te verzetten is. Er vertrekken jaarlijks honderdduizenden Filipino's om in het buitenland te gaan werken. De problemen zijn legio en de wetgeving die de migratiestromen moet regelen en migranten moet beschermen staat nog in de kinderschoenen. Er zitten veel mazen in de al bestaande wetgeving en het gebeurt regelmatig dat wervings- en bemiddelingsbureau's zich niets aan geldende regels gelegen laten liggen. Maar ook overheidsinstanties als OWWA, die opgezet zijn om het welzijn van de migranten te bewaken, laten het te vaak afweten. Het aantal maatschappelijke organisaties als CMA, die zich bezighouden met lobby en beleidsbeïnvloeding, is beperkt tot een handjevol. Op veel van de onderwerpen wordt nauw samengewerkt want hun tegenspelers zijn meestal de wervings- en plaatsingsbureau's. En volgens Sana zijn veel politici gevoelig voor de economische voordelen van migratie. Zij laten zich er gemakkelijk van overtuigen dat teveel regels schadelijk zijn voor de positie van de Filipijnen als bron van goedkope migrantenarbeid.
De omvang en het soort problemen waarmee CMA te maken krijgt in haar hulp- en dienstverleningsprogramma's, functioneren als een barometer voor de effectiviteit van het beleid en tonen de gebreken en mazen in de wetgeving aan.

Lange adem

Hoe moeizaam het lobbywerk voor migrantenrechten verloopt, blijkt bijvoorbeeld uit het stemrecht van migranten. Dat recht is vastgelegd in grondwet van 1987, maar het koste belangenorganisaties maar liefst zestien jaar lobbywerk voordat in 2003 een uitgewerkte wetgeving voor migrantenstemrecht werd aangenomen. Daarin zaten overigens nog veel onduidelijkheden en onvolkomenheden. Ook waren de ambassades en consulaten zo slecht geïnformeerd, dat in 2004 nog geen tienduizend van de miljoenen migranten hun stem konden uitbrengen. In de verkiezingen van mei 2007 was dat aantal verdubbeld maar bedroeg het nog steeds een fractie van het totale aantal migranten.*1

Onderzoek en opvang bij terugkeer

4. at CMA officeBij het in kaart brengen van knelpunten en problemen van migratie en bij het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleidsvoorstellen hanteert CMA participatieve onderzoeksmethoden. Elke drie maanden organiseert CMA een forum, waaraan deelgenomen wordt door vertegenwoordigers van overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, academici en migranten. In die fora komen zaken aan de orde als het effect van migratie op vrouwen, kinderen en gezinnen; de situatie van de ruim één miljoen migranten die zonder geldige papieren in het buitenland verblijven; het scheppen van duurzame werkgelegenheid in het land zelf om migratie te voorkomen; de problemen bij terugkeer naar de Filippijnen en de reïntegratie.
Voor dit laatste probleem ontwikkelde CMA een programma, waarbij teruggekeerde migranten hun positieve en negatieve ervaringen delen met mensen die pas zijn teruggekeerd en met vertrekkende migranten. Want een succesvolle reïntegratie hangt ook af van hoe men tijdens het verblijf in het buitenland de inkomsten besteedt of ze spaart. Ellene Sana zou willen dat er voor dit soort onderwerpen veel meer aandacht komt in de voorbereidingsprogramma's die door POEA worden gecoördineerd. Maar ja, zo verzucht ze, er zijn zoveel zaken die aandacht verdienen en we hebben maar een team van vier mensen, die allen zwaar overbelast zijn. Het ironische is dat migratie een booming business is voor velen, maar dat het voor organisaties die zich inzetten voor de rechten van migranten erg moeilijk is om hun activiteiten te financieren. Maar ondanks de beperkingen bij ons werk zien we regelmatig goede resultaten en dat simuleert ons om stug door te gaan.


*1 zie ook: http://www.tambuli.nl/tambak/article.php?articleid=110

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.