Follow Me on Twitter
Saturday, 28 January 2012 19:02

De wereldwijde strijd om voedsel

1. soldaad bewaakt voedselvoorraadVoedselprijzen stijgen, over heel de wereld. Daarmee neemt ook de kans op conflicten en agressie toe. Kleine boerenbedrijven, geworteld in lokale markten, kunnen een internationale voedselramp afwenden. Zij kunnen de wereld op weg helpen naar een "voedseldemocratie". Kleine, biologische boeren in de Filipijnen en in andere landen voeden de lokale bevolking en hebben weinig last van fluctuerende voedselprijzen, wat pleit voor minder voedselimport en meer biologische landbouw.

Door: John Cavanagh en Robin Broad/ Vertaling: Robert Kockelkoren

Wereldwijd stijgen de voedselprijzen dramatisch snel. Tussen juli 2010 en januari 2011 verdubbelde alleen al de prijs van tarwe. Het is zelfs zo erg dat de prijzen nu al hoger liggen dan de recordprijzen tijdens de voedselcrisis van 2008, toen boze burgers in tientallen landen woedend de straat opgingen om te protesteren. De roep om verlaging van de voedselprijzen klinkt ook door in de protesten in de Arabische wereld. Als de prijzen nog verder stijgen, lopen miljoenen mensen het risico te verhongeren.

Voedseldemocratie en voedselsoevereiniteit

2. rijst arenKleine, biologische boeren in de Filipijnen en in andere landen hebben veel minder last van fluctuerende voedselprijzen, omdat zij een veel groter deel van wat ze produceren zelf consumeren. De rest verkopen ze lokaal. Deze boeren hebben op gezinsniveau bereikt wat door Frances Moore Lappé "voedseldemocratie" wordt genoemd. Via Campesina, de internationale coalitie van kleine boeren, spreekt van "voedselsoevereiniteit" op nationaal niveau.

Een land is "voedselsoeverein" als de inwoners veilig en voedzaam eten consumeren dat grotendeels door de eigen, kleine boeren is geproduceerd. Tegenwoordig zijn er veel minder van dit soort landen dan een generatie geleden. Het dominante ontwikkelingsmodel, gepromoot door de Wereldbank en andere experts, heeft ertoe geleid dat veel landen meer commerciële gewassen zijn gaan exporteren, zoals bloemen en dure groenten. Daar staat tegenover dat ze juist meer voedsel zijn gaan importeren.

Stijgende voedselprijzen

Voedselsoevereiniteit betekent echter meer dan dat een land vrij niet importeert. In de rijkere landen gaat een relatief klein deel van het huishoudbudget op aan voedsel. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld geven mensen gemiddeld zeven procent van hun budget uit aan voedsel, in de armere wijken in de grote steden ligt dat percentage al flink hoger.

In Tunesië en Egypte spenderen mensen echter meer dan een derde deel van hun huishoudbudget aan voedsel. Daar worden de stijgende voedselprijzen dus veel harder en door veel meer mensen gevoeld.

Egypte was vroeger grotendeels zelfvoorzienend in de produktie van voedsel, net als veel andere landen. Tegenwoordig is Egypte echter één van de grootste tarwe-importeurs ter wereld. Meer dan de helft van de tarwee moet van elders komen. Het resultaat daarvan is dat Egyptenaren erg kwetsbaar zijn geworden voor de wereldwijde klimaatcrisis en voor de manipulatieve praktijken van speculanten op de wereldvoedselmarkt. De stijgende tarweprijzen zijn immers deels veroorzaakt door droogte in Rusland en China en overstromingen in Australië. De voedselmarkten in armere landen voelen de effecten van deze prijsstijging onmiddellijk.

Afhankelijk van import

3. kinderen in rij voor voedselVoedsel is van groot belang en regeringen en het brede publiek worden zich steeds meer bewust van de gevaren van een te sterke afhankelijkheid van voedselimport. Het is daarom belangrijk om de afhankelijkheid van import af te zetten tegen de beschikbaarheid van veilig, goedkoop en lokaal geproduceerd voedsel. Het is schokkend om te moeten constateren dat veel landen die ooit zelfvoorzienend waren in hun voedselproduktie, zelfs voor hun meest basale graanbehoefte afhankelijk zijn geworden van import. Begin 2011 rezen de voedselprijzen zelfs tot boven het niveau van het crisisjaar 2008, hetgeen een zware wissel trok op de financiën van mensen in landen die momenteel niet zonder voedselimporten kunnen.

De meeste mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun dagelijkse behoefte veelal afhankelijk van graan: tarwe, rijst en maïs. We hebben daarom vooral gekeken naar nieuwe gegevens die laten zien welke landen voor hun belangrijkste graanbehoefte het meest afhankelijk zijn van import. De uitkomsten zijn verbluffend.

Uit recente gegevens blijkt dat maïsetende landen als Colombia en El Salvador meer dan honderd procent van hun maïsconsumptie importeren. Dit komt doordat deze landen ook veel maïs als veevoer gebruiken. De bevolking van deze landen heeft erg veel last van de stijgende prijzen. In Mexico, waar de maïs oorspronkelijk vandaan komt, is de markt wijd opengegooid door de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst. Daardoor kopen Mexicanen nu het grootste deel van hun maïs in de Verenigde Staten. In Jordanië, Koeweit en Jamaica is tarwe het belangrijkste graangewas. Al deze landen importeren eveneens meer dan honderd procent van hun tarweconsumptie. Tunesië en Marokko importeren ongeveer driekwart van hun tarweconsumptie. Haïti importeert meer dan tachtig procent van zijn rijstconsumptie.

Belang van zelfvoorziening

Aan het andere eind van het spectrum staan landen als India, Vietnam en Ecuador. Dit zijn rijstetende landen, maar ze importeren amper rijst. In Argentinië en Pakistan eten mensen vooral tarwe, maar ook daar wordt alle tarwe lokaal verbouwd. Ook maïslanden als Ghana en Togo importeren praktisch geen maïs. Deze landen, die veel zelfvoorzienender zijn, hebben veel minder last van de stijgende voedselprijzen.

Landen waar veel rijst wordt gegeten zijn vaak sterker, omdat ze het grootste deel van dit basisvoedsel zelf verbouwen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van import.

De Filipijnen vormen echter een uitzondering. Het land is voor een zesde deel van zijn rijstconsumptie afhankelijk van import. In 2008 zorgden de stijgende rijstprijzen voor veel sociale onrust. De nieuwe regering geeft gehoor aan de zorgen die leven onder de bevolking en heeft als ambitieus doel gesteld om binnen drie jaar geen rijst meer te hoeven importeren. Voor 2012 wordt al een veel lagere rijstimport voorzien.

Lokale, biologische landbouw als oplossing

Sub-Sahara Afrika kan de wereld belangrijke lessen leren als het gaat over voedselsoevereiniteit. Veel van de landen in deze regio zijn veel minder afhankelijk van voedselimporten dan landen in Latijns-Amerika en Azië, en hebben daarom veel minder last van de stijgende prijzen. Bovendien lijkt het erop dat inwoners van deze landen steeds meer terugvallen op lokaal geproduceerde cassave en sorghum, als alternatief voor dure, geïmporteerde voedselprodukten.

Deskundigen adviseren deze landen om zich meer te verbinden aan de wereldeconomie. Maar terwijl de Wereldbank de grootschalige, van internationale markten afhankelijke landbouw blijft promoten, stellen honderden organisaties alternatieven voor.

De VN-rapporteur voor het "Recht op Voedsel" heeft bewijs verzameld uit 57 armere landen waar innovatieve, niet-chemische technieken zijn toegepast om de voedselproduktie een impuls te geven. VN-rapporteur Olivier de Schutter somt de bevindingen op: "We kunnen het wereldvoedselvraagstuk niet oplossen en klimaatverandering niet stoppen met industriële landbouw op grote plantages. De oplossing ligt in het ondersteunen van de kennis van en innovatie door kleine boeren. Het inkomen van deze kleine boeren moet omhoog om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland."

Hoop voor de toekomst

4. RijstverkoopEr is hoop voor de landen die van import afhankelijk zijn. Terwijl miljoenen mensen lijden als gevolg van risicovolle ontwikkelingsmodellen, kan de voedselcrisis van 2011 ervoor zorgen dat steeds meer landen ervan overtuigd raken dat het beter is om de conventionele "wijsheid" overboord te gooien, die zegt dat meer importeren en meer exporteren de juiste weg naar voedselzekerheid is.

In de Filipijnen en in andere landen nemen kleine boeren, met hun gezonde en biologisch geproduceerde voedsel, steeds grotere delen van lokale en nationale markten over.

Regeringen kunnen veel doen om zulke duurzame boerenbedrijven, geworteld in lokale markten, te ondersteunen. Ze moeten investeren in irrigatie en landbouwvoorlichters omscholen. En ze moeten handelsakkoorden die de voedselmarkten opengooien afwijzen.

Duizenden mensen roepen om democratie, maar ook om lagere voedselprijzen, in de straten van Marokko en andere landen in de Arabische wereld. Nu is de tijd om "nee" te zeggen tegen voedselonzekerheid. Nu is de tijd om lokaal gewortelde, duurzame landbouw overal ter wereld nieuw leven in te blazen.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.