Follow Me on Twitter
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Sunday, 02 October 2011 10:53

Ja, er is een alternatief

Biologische gekweekte rijstplanten - foto John CavanaghSteeds meer mensen, gemeenschappen en naties ondernemen stappen om zich te beschermen tegen de gevolgen van een wispelturige en wankele wereldeconomie.

Door Robin Broad en John Cavanagh*

Het maakt ons kwaad als we vooraanstaande experts en beleidsmakers keer op keer horen beweren dat er geen alternatief is voor de richting waarin de wereldmarkt de afgelopen 30 jaar is gestuurd. Want niets is minder waar dan dat. Nu de financiële markten stagneren, de voedselprijzen op de wereldmarkt hevig schommelen en het milieu het hard te verduren heeft, ondernemen steeds meer mensen, gemeenschappen en naties stappen om zich te beschermen tegen de gevolgen van een wispelturige en wankele wereldeconomie. Velen zijn betrokken bij het ontwikkelen van wat wij graag 'lokaal gewortelde, duurzame alternatieven' willen noemen.
Hiermee bedoelen we economische, ecologisch en sociaal gewortelde alternatieven. Economische alternatieven richten zich daarbij op het zoveel mogelijk produceren van wat lokaal nodig is en daarna pas op wat nationaal en internationaal nodig is. Dit begrip wordt ook wel subsidiariteit* genoemd en verschilt hemelsbreed van het ouderwetse begrip protectionisme. Bij ecologische alternatieven hebben lokale gemeenschappen zeggenschap over water, bossen en grondstoffen in hun woongebied en hebben daarom een eigenbelang om deze levensbronnen duurzaam te beheren. Bij sociale alternatieven is er meer gelijkheid in de lokale samenleving, wat de gemeenschap gezonder en hechter maakt.

Economische plundering

Zo vonden we bijvoorbeeld in de Filipijnen een verfrissende openheid om nieuwe wegen in te slaan, van de zalen van het nieuwe Congres tot aan de rijstvelden in het zuidelijke eiland Mindanao. Veel mensen zijn tot de conclusie gekomen dat het economische beleid dat gevoerd is sinds de laatste jaren van de Marcos dictatuur op een mislukking is uitgelopen. Het gevolgde economische model, dat gezien kan worden als een voortzetting van 400 jaar kolonialisme, richtte zich op het plunderen van de natuurlijke rijkdommen als vis, oerwouden en grondstoffen. Daarmee verrijkte een kleine elite zich terwijl boeren, vissers en arbeiders verarmden. Er werd een agrarische sector gecreëerd die afhankelijk is van import in plaats van dat die zich richt op het voeden van de bevolking.
Industrialisatie vond vooral plaats in economische zones, met export gerichte productie van elektronica en kleding, waarvan vooral grote bedrijven profiteerden. Deze vorm van industrialisatie is geheel afhankelijk van onbetrouwbare overzeese markten. Dit economische model is eveneens afhankelijk van de export van Filipijnse arbeiders naar andere landen, die geld naar de familie thuis sturen omdat de economie hen geen andere mogelijkheden geeft om te overleven. Het resultaat is een land dat geplunderd wordt en een economie die gevoelig is voor schokken van een wankele wereldeconomie.
In andere blogs gaan we meer vertellen over wat we in de Filipijnen hebben gezien, maar hier willen we nu verder ingaan op de mythe dat er geen alternatief zou zijn.

Wat is het alternatief?

Biologische groentetuin in de Filipijnen - foto John CavanaghWat dacht je van een economie die een vorm van beheer aanmoedigt van bossen, visserij en landbouwgrond die uitgaat van de behoeften van de gemeenschap. Een economie die vormen van landbouw stimuleert die goed is voor een gezonde grond, die iedereen in de gemeenschap van voldoende voesel voorziet en de industrie heroriënteert naar de behoeften van de bevolking. Wat dacht je van een financieel systeem dat het midden en klein bedrijf ondersteunt en een economie die genoeg goede banen en bestaansmogelijkheden creëert, zodat mensen in hun eigen land goede toekomstmogelijkheden hebben.
Er is in feite een toename van de inspanningen in deze richting in Europa, de Verenigde Staten en in een aantal ontwikkelingslanden, waaronder in de Filipijnen. In de VS hebben verschillende organisaties de koppen bij elkaar gestoken en de Nieuwe Economische Werkgroep gevormd. Om de crisis te bezweren en de economie te hervormen stellen ze voor de economie rondom drie principes te organiseren. De eerste is ecologische evenwicht: dat is het duurzaam beheren van ecosystemen. Dit werkt het beste wanneer gemeenschappen de controle krijgen over de natuurlijke hulpbronnen waarvan ze afhankelijk zijn. De tweede is rechtvaardige verdeling. Er is een toenemende hoeveelheid bewijs waaruit blijkt dat samenlevingen die de rijkdom eerlijker verdelen van een betere gezondheid en gemeenschapszin genieten en minder te maken hebben met geweld. Het laatste principe is een 'levendige democratie'. Dat houdt in dat mensen in de dagelijkse praktijk betrokken worden bij de besluitvorming over maatschappelijke relevante zaken in de gemeenschap en zeggenschap hebben over hun gemeenschappelijke bezittingen.

Uitgaande van bovengenoemde principes blijkt dat mensen over de hele wereld alternatieven aandragen en delen van het economisch leven opnieuw inrichten.
Belangrijke aandachtsvelden daarbij zijn de volgende:

Nieuwe indicatoren

Wat je meet is van vitaal belang. De nadruk die de meeste overheden leggen op economische groei onthult niet veel over hoe gezond de samenleving is. Daarom heeft een aantal instituties, van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) tot een commissie van de Franse regering, nieuwe indicatoren ontwikkeld die zaken meten als gezondheid, welzijn en verschillende aspecten van de drie principes hierboven. Wanneer overheden wereldwijd meer aandacht besteden aan dit soort indicatoren en minder aan groei, zal de vraag naar beleid dat het welzijn van mens en gemeenschap verbetert toenemen.

Sluiten van het financiële casino

Twee decennia lang was er hevige concurrentie in de financiële centra van de meeste landen om nieuwe en uitgebreide financiële producten te ontwikkelen waarmee een nieuwe financiële elite zich verrijkte. Deze casinoachtige praktijken leidden in 2008 tot de ineenstorting van Wall Street en van de beurzen wereldwijd. Vandaag de dag dringen steeds meer economen, zakenlui en burgers aan op regelgeving die zulke zuiver speculatieve financiële activiteiten verbiedt.

Duurzame landbouw

Wereldwijd schakelen miljoenen boeren over van intensieve landbouw waar veel chemische middelen bij gebruikt worden op biologische en duurzame landbouw. In de Filipijnen schieten initiatieven op dit gebied als paddenstoelen uit de grond. In volgende blogs zullen we vertellen over boeren in de Filipijnen bij wie de overschakeling naar biologische landbouw heeft geleid tot lagere kosten, betere gezondheid, een schoner milieu en mensen die de regie over hun leven in eigen hand hebben genomen.

Mondiale regels en instituties die een nieuwe economische aanpak ondersteunen

Forum over alternatieven in Davao met John Cavanagh en Robin BroadActieve lokale gemeenschappen zijn afhankelijk van regelgeving op nationaal en mondiaal niveau door overheden die een nieuwe economische aanpak ondersteunen. Onze regeringen zouden de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten vervangen, want die stelt wereldwijde handel- en investeringsregels op die de lokale en nationale overheden beperken om lokale bedrijven een voorkeursbehandeling te geven over internationale bedrijven. In de Filipijnen heeft de WTO een belangrijke rol gespeeld in het openbreken van de markt voor landbouwproducten waardoor het land afhankelijk is geworden van voedsel- en rijstimporten die in 2008 tot de rijstcrisis leidden. Het alternatief? Het ontwikkelen van mondiale instituties en regelgeving welke lokaal gewortelde, duurzame economieën ondersteunt. Verschillende regeringen en veel burgerinitiatieven in het westen oefenen nu bijvoorbeeld druk uit op de rijke landen om een 'speculatie belasting' in te voeren op de verkoop van aandelen, valuta en derivaten. De opbrengsten hiervan zouden gebruikt moeten worden voor banen en ontwikkelingsprojecten in armere landen zoals de Filipijnen.

Dus onze conclusie is: Ja, er zijn tal van lokaal gewortelde, duurzame alternatieven!

* In Wikipedia.org wordt subsidiariteit omschreven als een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen 'hogere' en 'lagere' openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.

*Robin Broad is professor internationale ontwikkeling aan de American University in Washington, DC en heeft als econoom gewerkt bij het Ministerie van Financiën en het Amerikaanse Congres. Enkele decennia geleden verbleef Robin een jaar bij een gemeenschap van inheemse volken in Mindanao, die zich verzette tegen landuitbreidingen voor ananasplantages. Ze publiceerde verschillende boeken, waarvan een viertal samen met John Cavanagh.
John Cavanagh is sinds 1998 directeur van het Institute for Policy Studies in Washington, DC, mede oprichter van het Transnational Instituut in Amsterdam en co-voorzitter van de Nieuwe Economische Werkgroep. Daarvoor werkte hij als internationaal econoom een aantal jaren voor de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en voor een VN organisatie in Geneva, die voorstellen formuleerde voor het dichten van de kloof tussen arme en rijke landen. Behalve de boeken die hij samen met Robin schreef, publiceerde hij meer dan tien boeken en vele artikelen over vraagstukken betreffende de mondiale economie.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.