Follow Me on Twitter
Friday, 13 April 2012 13:43

Het Filipijnse spookdier

07-biodiversiteitHet Filipijns spookdier is een bijzonder diertje dat alleen in de Filipijnen voorkomt. Deze dieren zijn nauw verwant aan apen en vormen levende fossielen die de afgelopen 45 miljoen jaar nauwelijks veranderd zijn. Het uiterlijk van dit kleine dier met de grote ogen maakt het geliefd en uniek. Tegenwoordig is het spookdier een van de vele bedreigde diersoorten in de Filipijnen.

Door: Jeroen Dunnewold

Uiterlijk

2. Het Filipijnse SpookdiertjeHet spookdier is een klein zoogdier van zo'n 8 tot 16 centimeter groot en 80 tot 160 gram zwaar. Lokaal wordt de soort wel aangeduid als het kleinste aapje ter wereld. Dit is echter niet correct. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de soort niet ingedeeld kan worden bij de apen. Wel zijn spookdieren nauwer verwant aan apen dan andere primatensoorten als halfapen en lemuren. Een ander bijzonder kenmerk van het dier zijn de enorm grote ogen, die het zelfs een vermelding in het Guiness Book of Records heeft opgeleverd als het zoogdier met de grootste ogen. Hoewel de ogen zelf niet bewogen kunnen worden, kan het spookdier toch goed om zich heen kijken doordat de kop 180 graden kan draaien. Het lichaam van het dier is geheel bedekt met een dikke zijdeachtige grijze tot donkerbruine vacht. De haarloze staart is ongeveer tweemaal zo lang als het lichaam en wordt gebruikt om in evenwicht te blijven. Door de lange enkelbotten (tarsus) kan dit kleine dier wel tot drie meter ver springen. Dit is tevens de reden dat het in het Engels Philippine Tarsier heet.

Gedrag

Het spookdier is een solitair levend nachtdier dat het grootste deel van de dag slapend doorbrengt in een donkere holte dicht bij de grond. 's Nachts gaat het dier op zoek naar voedsel en daarbij komen de grote ogen en het springvermogen goed van pas. Ze eten voornamelijk levende insecten zoals krekels en sprinkhanen, maar ook wel prooien als spinnen en kleine hagedissen. Zelf worden de spookdieren bejaagd door verwilderde katten, uilen en andere grote vogelsoorten. Van spookdieren werd tot voor kort gedacht dat zij nauwelijks geluid maakten. Recent is bij wetenschappelijk onderzoek echter ontdekt dat de diertjes onderling communiceren met ultrasone geluidsgolven van 70 kHz en zelfs geluiden tot 90 kHz kunnen waarnemen. Deze frequenties zijn voor de meeste andere diersoorten en voor mensen niet waarneembaar. Filipijnse spookdieren kunnen in het wild een leeftijd van 24 jaar bereiken. Het paarseizoen is van april tot mei en na een draagtijd van zes maanden wordt een enkel jong per keer geboren.

Verspreiding en bescherming

Er zijn tegenwoordig nog tien soorten spookdieren. De meeste van deze soorten komen voor op Sulawesi en omgeving, en in mindere mate op Borneo. Het Filipijnse spookdier komt alleen voor in het zuidoostelijke deel van de Filipijnen. De grootste populaties leven op de eilanden Bohol, Leyte, Samar en Mindanao. Ook komen ze in kleinere aantallen voor op andere eilanden in dit gebied zoals Dinagat, Maripipi, Siargao en Basilan. De spookdieren leven daar in regenwouden en secundaire wouden tot een hoogte van 700 meter boven zeeniveau. Ze zijn daar vaak te vinden in lage dichte begroeiing op zo'n twee meter boven de bosgrond. Het Filipijnse spookdier wordt al geruime tijd beschouwd als een bedreigde diersoort. Net als veel van de bedreigde Filipijnse diersoorten worden de populaties met name kleiner door de enorme afname van de (regen)wouden in het land. Daarnaast heeft ook de jacht op het diertje bijgedragen aan de terugloop in aantallen. Inmiddels is in de Filipijnen het besef doorgedrongen dat de soort beschermd moet worden. Zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau is geprobeerd de soort met wetgeving te beschermen. Op Bohol houdt de Philippine Tarsier Foundation zich sinds 1997 bezig met de bescherming van de soort. Er is een stuk bos gekocht dat dient als beschermd gebied voor het spookdier. Ook wordt hier in een bezoekerscentrum de mogelijkheid geboden om spookdieren te bekijken en wordt er voorlichting gegeven.

3. De grote ogen van het spookdiertje

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.