Follow Me on Twitter
Thursday, 14 August 2014 08:42

Nederlandse experts waterbeheer bezoeken Tacloban

Op uitnodiging van de Filipijnse overheid bezocht een team Nederlandse deskundigen op het gebied van waterbeheer Tacloban, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kustlijn langs de stad te beschermen tegen overstromingen, zoals die in november vorig jaar veroorzaakt werden door tyfoon Haiyan.Nederlandse experts waterbeheer bezoeken Tacloban.

Volgens de woordvoerder van de delegatie zal de oplossing een mengeling vormen van civieltechnische constructies, inpoldering van land en het versterken van de natuurlijke bescherming door middel van mangrovebossen.
De Filipijnse autoriteiten hebben al een budget gereserveerd voor het herstel van de mangroves die door Haiyan werden vernield. De delegatie stelt echter voor om de aanplant van mangrovebossen uit te breiden naar andere overstromingsgevoelige kusten in de door Haiyan getroffen gebieden.
De delegatie keek naar inpoldering van kuststroken als optie voor het maken van meer ruimte voor de kustgemeenschappen in Tacloban. Landwinning langs de kust biedt volgens hen de mogelijkheid van een nieuwe en robuustere kustzone, die vanwege allerlei mogelijke commerciële activiteiten ook financieel aantrekkelijk is. Met de opbrengsten zouden de plannen voor kustversterking gefinancierd kunnen worden. De experts concludeerden dat er goede kansen zijn voor de Nederlandse watersector om een bijdrage te leveren aan het tyfoonbestendig maken van het getroffen gebied.

In Manilla spraken de Nederlandse deskundigen met de landelijke bestuurders over mogelijke verbeteringen in het in kaart brengen van risicogebieden, neerslagvoorspellingen en systemen die op tijd waarschuwen voor overstromingsgevaar.

Op basis van het bezoek zal de delegatie een rapport schrijven waarin ze aangeven welke oplossingen er zijn om problemen met overstromingen in de toekomst te verminderen of te voorkomen.

Op basis van nieuwsbericht op de website van Wetlands International:
http://www.wetlands.org/News/tabid/66/ID/3854/Dutch-experts-assess-flood-risk-reduction-options-for-devastated-Tacloban-city-the-Philippines.aspx

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.