Follow Me on Twitter
Wednesday, 31 July 2013 16:14

De Filipijnse troonrede van 2013

In zijn vierde State of the Nation riep president Aquino vorige week de bevolking op om hem te helpen de samenleving verder te hervormen en de corruptie te bestrijden. In zijn bijna twee uur durende toespraak, te vergelijken met de Nederlandse troonrede, somde hij de successen op die zijn regering de afgelopen drie jaar heeft behaald en bracht hij hulde aan een selecte groep ambtenaren die de afgelopen jaren volgens hem uitstekend werk hebben verricht.
Maar hij viel ook hard uit naar overheidsdiensten als de Douane, de Immigratiedienst en het Nationale Bureau voor Irrigatie, die slecht presteerden en waar veel corruptie voorkomt. Verder hekelde hij de houding van ambtenaren die vooral bezig zijn zichzelf te bevoordelen en te verrijken.

Behaalde resultaten
In totaal kwamen in de rede circa 65 onderwerpen aan bod, variërend van de gerealiseerde verbeteringen in de infrastructuur, het creëren van meer banen, de vermindering van armoede, het wegwerken van de achterstand in de bouw van nieuwe scholen, grotere beschikbaarheid van schoolbanken en schoolboeken, tot de groeiende rijstproductie en de sterke economische groei.
Verder noemde hij het land beter voorbereid op overstromingsrampen omdat van 28 kwetsbare gebieden in kaart gebracht is hoe overstromingen voorkomen kunnen worden. Daarnaast is er 6,2 miljard peso (€ 110 miljoen) uitgetrokken voor projecten om overstromingen in Metro Manilla te voorkomen. Het vredesverdrag met de grootste moslimverzetsbeweging, de snelle groei van het toerisme en de verbeterde inning van de belastingen passeerden ook uitgebreid de revue.

President Aquino bezwoer dat hij er hard aan zal werken om de geboekte resultaten voelbaar te maken voor iedereen. De strategie daarbij is om de kansen voor alle inwoners te maximaliseren, maar vooral voor de allerarmsten, die er het meest behoefte aan hebben. Hij zei niet te willen wachten op het trickle-down effect van de economische groei, maar te streven naar een groei waarbij ook de armen snel profiteren van de economische vooruitgang. Alleen legde hij niet uit hoe zijn regering dat wil bereiken.
Volgens de president is de Filipijnen onder zijn bewind een ander land geworden, van een land dat hulp ontving naar een land dat hulp geeft. Hij zei dat zowel de regering als miljoenen Filipino's hebben bijgedragen aan deze transformatie en riep iedereen op er aan bij te dragen de economische groei en de verandering verder te vergroten en permanent te maken.

Corruptie
Naar aanleiding van zijn kritiek op het gebrekkige functioneren van het douaneapparaat en de wijd verbreide corruptie in deze dienst, bood het hoofd van de douane onmiddellijk zijn ontslag aan.
Dat deed hij eveneens eerder dit jaar, maar ook deze keer accepteerde Aquino het ontslag niet. Wel kondigde de president een hervorming van de douane aan, want volgens schattingen van het ministerie van Financiën zou er meer dan 200 miljard peso (€ 3,6 miljard) aan overheidsinkomsten verloren gaan door smokkelpraktijken.
Al voor de State of the Nation traden het hoofd van de Irrigatiedienst en van de Immigratiedienst af vanwege kritiek van de president op het functioneren van deze diensten.

Kritiek
Naast lof was er ook kritiek op de toespraak van de president, van politici, journalisten, politieke analisten en maatschappelijke organisaties. Die kritiek betrof met name het niet noemen van een aantal zaken, zoals de belangrijke rol die Filipijnse migranten vervullen in de groei van de economie. Een strategisch plan voor het creëren van banen, het aantrekken van investeringen en het ontwikkelen en moderniseren van de landbouw zijn zaken die hard nodig zijn maar die niet aan bod kwamen. Andere belangrijke zaken die volgens de critici ontbraken waren het conflict met China over de West-Filipijnse zee (ook wel Zuid-Chinese zee), de discussie over de mijnbouwwetgeving, de onopgeloste buitenrechtelijke executies, het langdurig voortslepende proces over de Maguindanao massamoord waarbij in november 2009 meer dan 60 mensen (waaronder ruim 30 journalisten) omkwamen, de illegale houtkap die niet te stoppen lijkt, het te beperkte budget voor de universiteiten en de recente corruptieschandalen bij de aanleg van de bovengrondse metro in Metro Manilla en met de projectfondsen voor de leden van het Congres. Dat laatste was erg opvallend omdat in de weken voor de toespraak een corruptieschandaal aan het licht kwam met de fondsen voor de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, waarbij de afgelopen jaren tenminste tien miljard peso zou zijn weggesluisd.

Bronnen: Philippine Star en Philippine Daily Inquirer

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.