Follow Me on Twitter

vrouw

Colofon

Tambuli
Digitaal magazine over maatschappelijke ontwikkelingen in de Filipijnen, uitgegeven door de Filippijnen Groep Nederland (FGN)
tel: 030 24 28 127

Wist u dat de Tambuli volledig drijft op donaties van haar lezers?
Als u het interessant vindt om de Tambuli te lezen, dan hopen we dat u dat wilt belonen met een jaarlijkse donatie.
U kunt uw bijdrage overmaken via NL47 INGB 0004 0757 93 van Filippijnengroep Nederland, Utrecht - onder vermelding van Tambuli

Redactieadres

Demkaweg 11 BG, 3555 HW Utrecht
Tel: 030 24 28 127
E-mail: fgn.nl@planet.nl
IBAN nr: NL47 INGB 0004 0757 93
t.n.v. Filippijnengroep Nederland, Utrecht

Voor België:
IBAN:  NL47 INGB 0004 0757 93
BIC: INGBNL2A

Overname van artikelen is toegestaan in overleg met de redactie en met bronvermelding Filipijnenmagazine Tambuli. De inhoud van de artikelen komt voor rekening van de auteurs.

Aan Tambuli werken mee:
Thijs Struijk
Evert de Boer
Jeroen Dunnewold
Robert Kockelkoren
Anne Lunenburg
Dick Groeneveld
Ton van Nearssen