Follow Me on Twitter
Saturday, 09 November 2013 11:18

Grootschalig corruptieschandaal schudt publiek wakker

1. Straf de plunderaarsSinds augustus van dit jaar worden het publieke debat en de media in de Filipijnen beheerst door een corruptieschandaal waarbij meer dan tien miljard peso verduisterd zou zijn. Projectfondsen voor de leden van het Congres werden weggesluisd naar neporganisaties en vervolgens verdeeld tussen het brein achter het corruptiesysteem en betrokken leden van het Congres. Daarnaast werd bijna een miljard peso verduisterd uit een speciaal fonds voor landhervorming en plattelandsontwikkeling.

Door: Evert de Boer

Het duurde nogal lang voordat een van de grootste corruptieschandalen in de recente Filipijnse geschiedenis echt de voorpagina's gingen beheersen en de bevolking op straat bracht. In de tweede week van juli begon de Philippine Daily Inquirer met een serie over het corruptieschandaal dat toen al enkele maanden bekend was. Toch duurde het nog tot begin augustus, nadat enkele klokkenluiders publiek gingen, voor het echt groot nieuws werd en de bevolking zich de enorme omvang van deze corruptiezaak ging realiseren. Sindsdien is het niet meer van de nieuwsbulletins en voorpagina's weggeweest en zijn er, via sociale media, talloze protest demonstraties georganiseerd. Sommigen massaal, met mensen die nooit eerder demonstreerden, tot bijeenkomsten met enkele honderden deelnemers.

Klokkenluider

2. Janet Lim-NapolesIn maart van dit jaar bevrijde de politie in Manilla een gijzelaar die maandenlang werd vastgehouden door zakenvrouw Janet Lim-Napoles en haar broer Reynaldo Lim. Na zijn bevrijding ging deze gijzelaar praten en bracht daarmee een ongekend groot corruptieschandaal aan het licht. Volgens de gijzelaar, Benhur Luy, vormden Lim-Napoles en haar broer het brein achter een systeem waarmee grote sommen geld werden verduisterd. Klokkenluider Luy werkte voor Napoles en is een neef van haar. Nadat het schandaal groot in het nieuws was gekomen werd zijn verklaring bevestigd door nog tien andere klokkenluiders, die zich bij de politie melden. Allen waren werknemers van Napoles of anderszins betrokken bij de verduisteringspraktijken en zijn, net als Luy, bereid om te fungeren als kroongetuigen.
Tien jaar geleden begonnen Napoles en haar broer met het opzetten van neporganisaties, die werden gebruikt om de prioriteitsfondsen van leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden naar toe te sluizen. Napoles maakte afspraken met de betrokken leden van het Congres, waarbij werd overeengekomen dat zij commissies van 40 tot 60 procent kregen van het weggesluisde geld.
Enkele weken nadat de beschuldigen van Benhur Luy in juli voor het eerst in het nieuws kwamen, diende de advocaat van Napoles een aanklacht in tegen de klokkenluider voor diefstal van 300.000 peso en het afsluiten van een lening van vijf miljoen peso waarvoor ze geen toestemming had gegeven. Zo snel de aanklacht die Luy tegen Napoles had ingediend wegens vrijheidsberoving nietig werd verklaard, zo snel vaardigde een regionale rechtbank een arrestatiebevel uit tegen Benhur Luy. De minister van Justitie stak echter een stokje voor de arrestatie van de klokkenluider en zorgde ervoor dat hij werd opgenomen in het beschermingsprogramma voor getuigen. Later werden ook de andere klokkenluiders opgenomen in het beschermingsprogramma.

Napoles en Lim op de vlucht

Het duurde nog een aantal weken voordat er een arrestatiebevel werd uitgevaardigd tegen Napoles en haar broer, die dat moment echter niet af hadden gewacht en er vandoor waren gegaan. Er werd druk gespeculeerd en verhalen deden de ronde dat ze naar Hongkong waren gevlucht. Er waren ook geruchten dat Napoles op een van haar tien jachten was gevlucht en op de Celebes Zee voer. Het bleef echter stil rond de twee zwendelaars totdat Napoles zich op 28 augustus overgaf en werd gearresteerd. Dat gebeurde nadat een beloning van 10 miljoen peso was uitgeloofd voor informatie die zou leiden tot haar arrestatie. Ze melde zich vrijwillig, zo verklaarde ze, omdat ze zich niet meer veilig voelde en voor haar leven vreesde. Ze was niet bang voor de premiejagers, maar vreesde dat de politici die de klokkenluiders noemden als verdachten haar voor altijd het zwijgen zouden opleggen. Terwijl de aanklachten tegen haar verder worden uitgewerkt en onderbouwd zit ze ten zuiden van Manila in een zwaar bewaakte gevangenis. Voor informatie over haar broer Reynaldo Lim werd een premie van vijf miljoen peso uitgeloofd, maar hij is tot op dit moment nog voortvluchtig.

Pork Barrel

3. Pork barrelSenatoren krijgen jaarlijks 200 miljoen peso en leden van het Huis van Afgevaardigden 70 miljoen peso om te besteden aan projecten ten behoeve van hun achterban, de zogenaamde Priority Development Assistance Funds (PDAF) . De president heeft in dit kader jaarlijks een budget beschikbaar van 600 miljoen peso en de vice-president 200 miljoen. Het geld moet worden besteed via de ministeries, maar de beleidsmakers bepalen zelf waaraan deze miljoenen worden uitgegeven. Het is al decennia lang bekend dat er met deze fondsen wordt gefraudeerd, maar op een dergelijke grote georganiseerde schaal, zoals nu, is het niet eerder aan het licht gekomen.
Eerder waren deze fondsen bekend onder de naam Countrywide Development Fund (CDF), maar ze staan al veel langer bekend onder de populaire term 'pork barrel'.

De term 'pork barrel' stamt uit Amerika, uit het tijdperk dat er nog geen koelkasten waren en gepekeld varkensvlees in grote houten vaten werd bewaard. Het politieke gebruik is waarschijnlijk geïnspireerd op de verdeling van de rantsoenen van varkensvlees aan slaven op de plantages in de 19de eeuw. Na een dag hard werken werd een vat gepekeld varkensvlees aan de slaven gegeven die vervolgens vochten om daarvan zoveel mogelijk te bemachtigen.
Aan het begin van de 20ste eeuw gedroegen leden van het Amerikaanse Congres zich, in hun stormloop om toewijzing van overheidsgeld voor hun lokale projecten, zoals de slaven die een stuk vlees uit het pekelvat probeerden te bemachtigen. Toewijzing van overheidsgeld aan lokale projecten van politici staat sindsdien bekend als 'pork barrel'. Het is een praktijk die in de Amerikaanse politiek nog steeds bestaat en waarvan de naam voortdurend veranderd. Uit die vroege 20ste eeuw stamt een uitspraak van een senaatskapelaan. Op de vraag of hij bij de toewijzingen van de 'pork barrel' voor de senatoren bad, antwoordde hij: "nee, ik kijk naar de senatoren en bid voor het land." Een zorg die vandaag de dag niks aan actualiteit heeft ingeboet, zeker niet in de Filipijnen.

Patronage politiek

4. Stop politieke patronageHet systeem van de pork barrel fondsen lijkt niet alleen gemaakt om te frauderen, maar het bevorderd ook cliëntelisme, nepotisme en patronage politiek. Immers met de miljoenen die politici jaarlijks kunnen besteden in hun kiesdistrict verlenen ze gunsten aan potentiële kiezers, in ruil voor stemmen. Daarbij kan het gaan om collectieve gunsten zoals het aanleggen van wegen, scholen, gezondheidscentra, waterleiding en andere gemeenschapsvoorzieningen, maar ook om individuele gunsten zoals het betalen van studiegeld voor de kinderen, van medicijnen, ziekenhuisrekeningen en begrafenissen. Het houdt een politiek systeem in stand waar de bevolking afhankelijk blijft van de politici die zich ongegeneerd verrijken, waardoor hun macht verder toeneemt. Het is de basis van veel politieke dynastieën.
Het is dus niet verwonderlijk dat de Filipijnse politici zich momenteel in alle mogelijke bochten wringen om zeggenschap te behouden over de jaarlijkse besteding van de 25 miljard peso van de PDAF.

Demonstraties

5. Million people marchNog voor de eerste grote demonstratie 'de million people march', die op 26 augustus in het Luneta park werd gehouden en waar honderdduizend mensen aan meededen, liet president Aquino weten dat hij de PDAF in zijn huidige vorm zou afschaffen. Het weerhield de mensen er niet van om massaal de straat op te gaan. De bevolking was zo boos over de grootschalige verduistering van belastinggelden dat velen voor het eerst van hun leven gingen demonstreren. Ondanks herhaalde publieke verklaringen van de president en andere politici dat de pork barrel is afgeschaft, blijkt in de praktijk dat alleen de manier van besteding is veranderd. In plaats van een afgerond bedrag dat door de politic naar eigen inzicht via verschillende ministeries besteed kan worden - zonder controle achteraf - word in 2014 de 25 miljard peso toebedeeld aan zes specifieke ministeries op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, werkgelegenheid en publieke werken. Maar politici hebben nog steeds invloed op de besteding ervan in hun kiesdistrict.

Historisch geheugen

In het verleden bleek het historisch geheugen van de bevolking bij schandalen nogal kort. Deze keer lijkt dat anders, de bevolking blijft zich op veel fronten roeren en verzetten tegen het gekonkel van de politici. Zo bleek uit een rechtszaak, aangespannen bij het Hooggerechtshof, dat de president noch de Hoge Raad de PDAF kan afschaffen. Dat kan alleen het Congres doen door het aannemen van een wetsvoorstel. Maar veel invloedrijke politici hebben al laten weten dat het niet nodig is om via wetgeving de pork barrel fondsen af te schaffen, ze kunnen gewoon elk jaar bij het vaststellen van de begroting besluiten dat deze gelden anders besteed worden. Dit tot woede van de bevolking. Ook dringen de politici er bij het Hooggerechtshof op aan om het tijdelijk opgelegde verbod op de besteding van het restant van de PDAF gelden voor 2013 zo snel mogelijk op te heffen. Hun argument is dat de studenten die ze steunen anders hun studie moeten stoppen en dat ziekenhuisrekeningen door burgers die hiervoor een beroep op hen deden niet betaald kunnen worden. Argumenten die paradoxaal genoeg door aanzienlijke aantallen lokale politici en burgers worden ondersteund.

Nieuwe corruptie scandalen

De onthulling van de zwendel met PDAF fondsen bracht ook een zwendel aan het licht met de gelden van de opbrengsten van de gasvelden nabij Palawan. Een deel van de opbrengst uit de gasvelden wordt gestort in het Malampaya fonds, bestemd voor plattelandsontwikkeling. Het is een pot waar 130 miljard peso zit en volgens verschillende klokkenluiders slaagde Napoles er in 900 miljoen peso van dit fonds door te sluizen naar 12 verschillende neporganisaties.
Onlangs kwam er uit de getuigenissen nog een corruptieschandaal van ruim 400 miljoen peso aan het licht met niet pork barrel gelden, waarvan Congresleden hebben geprofiteerd. Verdere details werden nog niet bekend gemaakt.

Speciaal economisch stimulering programma

6. Jinggoy EstradaJinggoy Estrada, een van de senatoren die verdacht wordt van zwendel met de PDAF gelden, beschuldigde in een toespraak in de Senaat de regering van president Aquino van omkoping in de afzettingsprocedure tegen de van corruptie verdachte opperrechter van het Hooggerechtshof. Volgens Estrada hadden alle 20 senatoren die in 2012 voor de afzetting hadden gestemd 50 miljoen peso ontvangen uit een speciaal fonds dat beheerd wordt door de president en het kabinet. Schoorvoetend bekenden eerst enkele en later meerder senatoren dat dit verhaal klopte. Het bleek dat senator Drilon, voorzitter van de Senaat, en enkele andere senatoren zelfs 100 miljoen peso hadden ontvangen. Later werd bekend dat in 2011 tenminste zes senatoren 100 miljoen peso extra hadden ontvangen uit dit fonds. Het bleek dat deze gelden uit een economisch stimulering programma kwamen dat is opgezet met niet besteedde overheidgelden, zeg maar geld dat is overgebleven. Het programma staat inmiddels bekend als het Disbursement Acceleration Programma (DAP) en er blijken vele tientallen miljarden peso voor beschikbaar zijn. DAP was geen geheim programma, maar tot nu toe alleen bekend bij insiders. Er zijn geen directe aanwijzingen dat er met dit geld gefraudeerd is, maar net als bij de PDAF worden deze gelden besteed ten behoeve van projecten die door de senatoren geselecteerd worden. Daarom is de kans dat ermee gefraudeerd wordt levensgroot aanwezig. De laatste weken spits de discussie tussen de regering, haar politieke tegenstanders en belangengroepen uit de bevolking zich toe op het afschaffen van het DAP.
President Aquino hield er zelfs een speciaal aangekondigde toespraak over op een tijd dat veel mensen televisie kijken. Dat hij het DAP programma in een speciale televisie toespraak verdedigde werd hem door velen niet in dank afgenomen en kwam hem op de nodige kritiek te staan.
Groepen en organisaties die ijveren voor volledige afschaffing van de pork barrel, en alles wat er op lijkt, kondigden na die toespraak aan door te zullen gaan met actievoeren totdat al deze speciale fondsen zijn afgeschaft. Er is inmiddels een verzoek ingediend bij het Hooggerechtshof om de grondwettelijkheid van het DAP te toetsen.

Politici aangeklaagd

De Senaat hield de afgelopen maanden hoorzittingen waar de klokkenluiders werden verhoord en die leverden grote hoeveelheden bewijsmateriaal op. In de eerste helft van november is Napoles aan de beurt. Of zij zal praten zal nog moeten blijken, voorlopig proberen haar advocaten uit alle macht de hoorzitting uitgesteld te krijgen.

In het aanklagen van politici en overheidsfunctionarissen gaat de Aquino regering voortvarend te werk, waarbij het bewijsmateriaal uit de hoorzittingen een belangrijke rol speelt. In september werden bij de Ombudsman aanklachten ingediend tegen Napoles and 37 anderen. Daaronder zijn de senatoren Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada and Ramon Revilla Jr. en een tiental leden van het Huis van Afgevaardigden
De Ombudsman is verantwoordelijk voor het instellen van onderzoek naar en vervolgen van Filipijnse politici en regeringsambtenaren die beschuldigd worden van omkoping en corruptie.
In oktober werden voormalig president Macapagal-Arroyo, drie van haar ministers en meer dan 20 anderen aangeklaagd bij de Ombudsman voor verduistering van de gelden uit het Malampaya fonds. Volgens het ministerie van Justitie zal in november zal een derde groep worden aangeklaagd, waaronder tenminste tien leden van het Congres.

Zie voor meer informatie over het corruptieschandaal:
http://www.tambuli.nl/achtergronden/politiek/item/584-tien-miljard-peso-verduisterd-in-groot-corruptieschandaal

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.