Follow Me on Twitter
Wednesday, 20 June 2012 19:51

Mijnbouw in Palawan ernstige bedreiging milieu

1. De Tau t Bato worden in  hun bestaan bedreigd - foto Jacob Maentz (1)Afhankelijk van degene waarmee je praat is Mount Mantalingahan, op het eiland Palawan, een schat van onaangeroerde mineralen of een hotspot van biodiversiteit die een aantal van de meest zeldzame diersoorten herbergt. In werkelijkheid is het beide, waardoor de berg het toneel is van een hoog oplopend conflict tussen lokale gemeenschappen en milieuactivisten enerzijds en mijnbouwbedrijven anderzijds.

Door: Evert de Boer

Palawan is een van de laatste rijke ecologische regio's in de Filipijnen. Het heeft niet alleen prachtige stranden maar ook schitterende koraalriffen en een grote diversiteit aan flora en fauna, met relatief veel zeldzame en bedreigde dier- en plantensoorten. Elf procent van het resterende oerwoud en 38 procent van de mangrovebossen bevinden zich in Palawan. Er zijn verschillende plekken die door de UNESCO erkend zijn als cultureel erfgoed en er zijn een aantal gebieden die door de UNESCO zijn bestempeld als wildreservaat. Deze rijkdom heeft het eiland echter ook veranderd in een hevig strijdtoneel. Het eiland wordt op allerlei manieren geplunderd, corruptie tiert er welig en intimidatie en geweld tegen natuurbeschermers heeft ernstige vormen aangenomen. In het afgelopen decennium werden tientallen activisten gemarteld en vermoord. Een van de laatste slachtoffers was journalist Gerry Ortega die eerder dit jaar op klaarlichte dag in de hoofdstad Puerto Princesa werd neergeschoten. In zijn dagelijkse radioprogramma besteedde hij veel aandacht aan de illegale plundering van het eiland en de daarmee gepaard gaande corruptie.

Nikkel

Mount MantalingahanPalawan is rijk aan delfstoffen Er zijn grote voorraden nikkel en kobalt, maar ook andere mineralen zoals koper, chroom, magnesium, zilver en ijzer worden er gevonden. Mijnbouwbedrijven hebben dan ook talloze claims ingediend bij de nationale overheid om deze rijkdommen uit de grond te halen.

Het eiland bevat de grootste reserve van nikkelerts in de Filipijnen, met een geschatte waarde van 300 miljard dollar (12 biljoen peso). Op en rond Mount Mantalingahan, in het zuiden van het eiland, bevindt zich een concentratie van nikkelerts. Vanwege deze minerale rijkdommem hebben mijnbouwbedrijven een tiental claims voor concessies in dit gebied ingediend bij de overheidsinstanties in Manilla. Ontginning ervan is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de berg is begroeid met eeuwenoud oerwoud en is het leefgebied van het inheemse volk van de Tau't Bato. Deze stam bestaat nog uit ongeveer 500 personen en wordt ernstig bedreigd in haar bestaan. Er bevinden zich uiterst zeldzame dier- en plantensoorten en regelmatig worden er nog nieuwe soorten ontdekt. In 2009 werd Mount Mantalingahan uitgeroepen tot nationaal park en er werd in totaal 120.500 hectare bestempeld als beschermd gebied. De berg en de omgeving ervan is tevens een UNESCO wildreservaat.

Toestemming van nationale overheid

Mijnbouwbedrijven lijken niet veel op te hebben met biodiversiteit en de beschermde status van Mount Mantalingahan weerhoudt hen allerminst van hun voornemen om de nikkelvoorraden in het gebied te ontginnen. Verschillende bedrijven zijn bezig met voorbereidingen om delen van de berg te ontginnen. Ipilan Nickel Mining Corporation is bezig om toestemming te krijgen van lokale gemeenschappen en lokale autoriteiten als een eerste stap voor toestemming op nationaal niveau van het Ministerie van Energie en Natuurlijke Rijkdommen (DENR). Lebach Mining Corporation heeft die toestemming al binnen.

MacroAsia Mining Corporation kreeg begin 2010 een milieucertificaat (ECC) van DENR voor een gebied van ruim 1100 hectare in Brooke's Point, de gemeente waarin een deel van Mount Mantalingahan zich bevindt. Een ECC is een bewijs van toestemming om de mijn te ontwikkelen. Dat juist MarcroAsia deze vergunning kreeg is niet zo verwonderlijk, het bedrijf is onderdeel van een conglomeraat van bedrijven dat eigendom is van Lucio Tan, de op een na rijkste persoon in de Filipijnen, met een vermogen van tenminste 90 miljard peso. Tan behoort tot het groepje rijken dat hun fortuin vergaarde als handlanger van dictator Marcos en had veel invloed op de regering van voormalig president Arroyo-Macapagal. MacroAsia probeert nu een leasecontact voor 25 jaar te regelen met de lokale autoriteiten.
Volgens het ministerie is de ECC afgegeven na een grondig onderzoek, waarbij de lokale gemeenschappen geraadpleegd zijn. De lokale gemeenschappen bestrijden dat en zeggen dat hun mening op geen enkele wijze gevraagd is.

Wetgeving genegeerd

Illegale houtkap op Mount MantalingahanVolgens lokale organisaties die zich verzetten tegen de mijnbouwplannen is het toekennen van de ECC aan MacroAsia in strijd met alle juridische procedures voor het verlenen van vergunningen. In Palawan vereist de wet dat mijnbouwbedrijven eerst goedkeuring moeten hebben van de Palawan Provinciale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (PCSD), voordat een ECC kan worden aangevraagd. De PCSD is belast met de uitvoering van het Strategische Milieuplan voor de bescherming en het duurzame beheer van de provincie (de SEP wet). MacroAsia heeft aan die voorwaarde niet voldaan. Enkele maanden voordat het bedrijf het milieucertificaat van het ministerie kreeg, had de PCSD een besluit over de aanvraag van MacroAsia uitgesteld. Uit een eerste onderzoek was gebleken dat de concessie van het bedrijf op de 1100 hectare zich, op 90 hectare na, in het beschermde gebied bevindt. De PCSD wilde eerste nauwkeurig onderzoek doen voordat het een uiteindelijke beslissing zou nemen.

Behalve dat het ministerie de juridische procedures negeert, maakt het volgens tegenstanders ook inbreuk op de mijnbouwwet. Die verbiedt mijnbouw in oerwouden en ongerepte bossen, waterwingebieden en andere belangrijke natuurgebieden. Ook staat het volgens hen haaks op de voorwaarden voor het UNESCO reservaat. Woordvoerders van MacroAsia beweren echter glashard dat toestemming op nationaal niveau toestemming op basis van provinciale lokale wetgeving overstijgt, ook als het een beschermd gebied betreft.

Intimidatie

De beslissing van de PCSD aangaande MacroAsia werd afgedwongen door acties en het aanleveren van bewijsmateriaal door lokale organisaties van inheemse volken en natuurbeschermers. Die hebben veel werk gemaakt van het verzamelen van bewijsmateriaal, want een jaar eerder had de PCSD wel de mijnbouwconcessie goedgekeurd van de Lebach Mining Corporation ter grootte van bijna 6000 hectare. Dat bedrijf kreeg daarop van het ministerie een ECC.

Ook deze claim wordt fel bestreden door de lokale organisaties, die besloten om een stafrechtelijke procedure te starten tegen PCSD, DENR en de Nationale Commissie voor Inheemse Volken (NCIP). Ze beschuldigen de NCIP ervan een verklaring aan het mijnbouwbedrijf te hebben verstrekt waarin vermeld wordt dat de concessie niet overlapt met het leefgebied van de inheemse volken. Deze claimen echter dat dit niet klopt en dat ze voor het afgeven van de verklaring niet geraadpleegd zijn. Binnen de concessie bevinden zich niet alleen woongemeenschappen van inheemse volken, maar ook grote stukken landbouwgrond en woongemeenschappen van boeren. Boeren uit het gebied beklagen zich in toenemende mate over intimidatie door het mijnbouwbedrijf. Dat uit zich vooral in het kappen en verwijderen van hun kokospalmen, een belangrijke bron van inkomsten. Volgens milieuorganisaties wil het mijnbouwbedrijf boeren op deze manier dwingen hun land te verlaten.

Omkoping

Dagmijnbouw met grote machinesEen aantal organisaties zijn via digitale sociale netwerken een handtekeningcampagne begonnen in een poging president Aquino te bewegen zijn invloed te gebruiken om de mijnbouwprojecten rondom Mount Mantalingahan te stoppen. Ze willen van Palawan een mijnbouw vrije provincie maken. De bewoners van het dorp Ipilan, onder leiding van dorpshoofd Job Lagarda, hebben gezworen een menselijke barricade te zullen vormen. Ze willen daarmee de plannen van het mijnbouwbedrijf voor grootschalige dagmijnbouw, waarbij de grond door gigantische machines wordt afgegraven, proberen tegen te houden. Inmiddels heeft MacroAsia een hele serie administratieve klachten tegen Lagarda ingediend, als gevolg waarvan hij is ontheven van zijn functie. "Het bedrijf mag dan wel de meeste lokale autoriteiten omgekocht hebben, die er allemaal financieel beter van geworden zijn, wij zullen de gevolgen ervan aan den lijve ondervinden. Daarom zullen wij ons leven wagen om de mijnbouw te stoppen", zo verklaarde hij het felle verzet van het dorp tegen de mijnbouwplannen.

De voormalige vice-burgemeester van Brooke's Point, Jean Feliciano, beschuldigt MarcroAsia ervan achter de intimidatie te zitten van de personen en organisaties die zich tegen de mijnbouw verzetten. De schorsing van dorpshoofd Lagarda is daar een voorbeeld van. Feliciano verklaart ook dat de meerderheid van de gemeenteraadsleden in Brooke's Point, die MacroAsia steunen, van plan zijn de lokale wetgeving te veranderen. Door de status van ongerept bos te veranderen willen ze het mijnbouwbedrijf tegemoet komen.

Wetgeving onder druk

Palawan staat erom bekend dat het de beste milieuwetgeving van het land heeft. Dat is vooral de mijnbouw- en andere grote bedrijven een doorn in het oog. Er wordt niet alleen druk uitgeoefend en smeergeld geboden aan lokale overheden, maar ook de PCSD en het provinciaal bestuur staan onder zware druk. Het resultaat is dat de lokale en provinciale wetgeving wordt genegeerd of aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van het bedrijfsleven.

Een advocatencollectief dat zich inzet voor de bescherming van het milieu in Palawan heeft een rechtszaak aangespannen tegen de meeste van de provinciale bestuurders voor het toestaan van een mijnbouwproject in de gemeente Narra, zo'n 75 kilometer ten zuiden van de de hoofstad. Volgens hen is het verlenen van deze toestemming in strijd met de wet.

In de afgelopen jaren zijn verschillende definities van kernzones in het Strategische Milieuplan aangepast, waardoor mijnbouw en houtkap in met bos bedekte gebieden mogelijk wordt. Een voorbeeld is de definitie van gecontroleerde gebruiksgebieden – dat is de buitenste rand van een beschermd gebied. Die luidde: "streng gecontroleerde mijnbouwactiviteiten en houtkap, die niet zijn bedoeld voor commerciële doeleinden, kunnen worden toegestaan". De term "niet bedoeld voor commerciële doeleinden" werd daaruit verwijderd. Daardoor werd de deur opengezet voor bedrijven om de rijkdommen in de buitenste rand te exploiteren. Als daarmee eenmaal een begin is gemaakt is het hek van de dam zo menen milieuorganisaties en hun medestanders. Zij eisen dan ook van de PCSD en het provinciale bestuur te stoppen met aanpassingen van de wetten. Die hebben via paginagrote advertenties in landelijke dagbladen echter laten weten dat er geen sprake is van het vernielen van de natuur in Palawan.

Plundering gaat door

Edward Hagedorn, de burgemeester van Puerto Princesa, die bekend staat als een voorvechter voor het milieu, heeft er echter een hard hoofd in of de vernieling van het eiland te stoppen is. Hij ziet erop toe dat de lokale politie de strenge milieuwetgeving voor de hoofdstad handhaaft, maar constateert dat het plunderen van grote delen van het eiland onverminderd doorgaat. Het grootste struikelblok is volgens hem de verleiding van het grote geld dat bedrijven en gewetenloze personen, die zich bezighouden met illegale activiteiten, bieden om hun gang te kunnen gaan. Hij zegt talloze malen door bedrijven, wetshandhavers, rechters en andere invloedrijke personen benaderd te zijn, die veel geld boden voor een vergunning voor praktijken waaronder het milieu zou lijden.

Milieubeschermers lijken dan ook voor een schier onmogelijke taak te staan en hebben hun hoop gevestigd op de regering van president Aquino. Die heeft de uitgifte van nieuwe mijnbouwvergunningen grotendeels stopgezet en honoreert claims mondjesmaat, totdat een nieuw beleid voor de mijnbouw wordt afgekondigd. Dat nieuwe beleid laat echter op zich wachten en ondertussen gaan de destructieve activiteiten in Palawan gewoon door.

Een prachtige fotoserie van Jacob Maentz over de Tau't Bato vindt je op:
http://www.jacobimages.com/2012/05/palawan-taut-bato-singnapan-valley

Protest tegen mijnbouw in Brookes Point

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.