Follow Me on Twitter
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Friday, 15 July 2011 19:22

Werken aan herstel van het Filipijnse oerwoud

1. Jongeren worden ingeschakeld bij herbebossingOndanks de aankondiging dat de regering geen nieuwe kapvergunningen meer afgeeft verdwijnen in de Filipijnen de oerwouden en secundaire bossen nog steeds in snel tempo. Hiermee worden ook de biologische kritieke gebieden (hotspots) waar het land rijk aan is bedreigd. Herbebossingsprogramma's verlopen moeizaam, zijn onderhevig aan corruptie en omdat er vaak snelgroeiende boomsoorten worden gebruikt vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. Op Mount Malinding in Mindanao wordt een herbebossingsprogramma uitgevoerd dat de toets der kritiek lijkt te kunnen doorstaan.

Door Evert de Boer

De Filipijnen kent vele biologische hotspot, waarin een zeer grote diversiteit aan planten en dieren huist. In de oerwouden en bossen komen naar schatting 9000 verschillende plantensoorten voor en er leven honderden vogel- en diersoorten. Van deze biologische rijkdom komt tweederde alleen in de Filipijnen voor. De oerwouden en bossen vormen ook het leefgebied van veel inheemse volken die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van wat de bossen hen bieden.

Oerwoud ernstig bedreigd

2. Oorspronkelijk oerwoud FilipijnenOndanks deze rijkdom verdwijnen de oerwouden en secundaire bossen nog steeds in snel tempo en staat het land vierde op een lijst van tien landen waarvan het oerwoud en de biologische hotspots ernstig worden bedreigd. Als de ontbossing in het huidige tempo doorgaat zal het oerwoud over 35 tot 40 jaar zo goed als verdwenen zijn.
Door een verruiming van de definitie die door de Filipijnse overheid wordt gehanteerd voor bos, is het aantal hectares de afgelopen jaren toegenomen van 7,16 miljoen in 2003 tot 7,67 miljoen hectare in 2010. Maar zelfs deze aangepaste hoeveelheid beslaat maar 25 procent van het totale land areaal en ligt ver beneden de 54 procent die als ideaal wordt gezien voor een tropisch land als de Filipijnen. Volgens Filipijnse milieuorganisaties rest er in werkelijkheid minder dan drie miljoen hectare bos, waarvan hooguit 750.000 hectare uit oorspronkelijk oerwoud bestaat. Commerciële houtkap is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ontbossing, gevolgd door illegale houtkap, ontginning door kleine en landloze boeren en zwerflandbouw. Mijnbouwbedrijven hebben toestemming om bossen te kappen in de gebieden waarvoor ze een mijnbouwvergunning hebben. Aangezien het daarbij gaat om in totaal ruim één miljoen hectare, leveren mijnbouwbedrijven een aanzienlijke bijdrage aan de ontbossing.

Verbod op nieuwe kapvergunningen niet effectief

Gealarmeerd door overstromingen en landverschuivingen in verschillende delen van het land kondigde president Aquino eind vorig jaar een verbod af op het uitgeven van nieuwe kapvergunningen. Dit geldt voor zowel oorspronkelijk oerwoud als secundaire bossen. Secundaire bossen zijn natuurlijke bossen die groeien op eerder gekapt oorspronkelijk oerwoud. Bestaande houtkapconcessies zullen de komende jaren allemaal opnieuw worden bekeken en zo mogelijk worden geannuleerd. Door deze maatregelen zou de ontbossing sterk moeten afnemen, maar volgens milieuorganisaties is daar nog niet veel van te merken. Een belangrijke reden daarvoor is dat het kappen van bossen voor de aanleg van plantages niet verboden is. Dit is niet alleen ironisch maar ook alarmerend, want veel bossen worden juist gekapt om plantages aan te leggen voor oliepalmen en jatropha, dat gebruikt wordt als grondstof voor biodiesel. Een voorbeeld daarvan is in Palawan waar inheemse volken hun woongebied verliezen door de aanleg van grootschalige palmolieplantages.

Herbebossing

boomkwekerij Mount MalindingEen andere maatregel die de regering Aquino dit jaar aankondigde was een herbebossingsprogramma dat er op gericht is om tot 2016 anderhalf miljard bomen te planten op 1,5 miljoen hectare kale, door erosie aangetaste en braakliggende gronden. Volgens het herbebossingsprogramma moet er tenminste 550.000 hectare aan houtplantages worden aangeplant om zelfvoorzienend te zijn in de behoefte aan hout en het rooien van natuurlijk bos tegen te gaan.
Hoewel de nationale overheid geld vrijmaakt voor herbebossingsprogramma's, is het slagen van deze programma's grotendeels afhankelijk van buitenlandse fondsen. Door de grote sommen geld die ermee gemoeid zijn gaat een deel van de fondsen verloren door corruptie.

Herbebossing vormt tevens een bedreiging voor de biodiversiteit. Onderzoeken wijzen uit dat het voor het herstel en behoud van de biodiversiteit belangrijk is dat inheemse soorten worden gebruikt voor herbebossing. Er worden echter vaak snelgroeiende soorten als acacia, eucalyptus, mahonie en melina voor gebruikt en die zijn schadelijk voor de biodiversiteit omdat ze de groei van inheemse soorten voorkomen. Bedreigde plant- en diersoorten hebben juist inheemse boomsoorten nodig om te overleven.
Daarnaast worden onder het mom van herbebossing nieuwe plantages aangelegd op braakliggende gronden.

Mount Malindang in Mindanao

Mount Malindang FilippijenEen van de plekken waar de herbebossing op een verantwoorde manier lijkt te worden aangepakt is in het Mount Malindang nationale park in de provincie Misamis Occidental in het noordoosten van Mindanao.
Mount Malindang werd in 1971 uitgeroepen tot nationaal park en bestaat voor het grootste deel uit het gebied van de berg dat boven de 800 meter ligt. De berg is het meest opvallende herkenningspunt in noordoost Mindanao.
Het nationale park heeft een oppervlakte van ruim 53 duizend hectare, waarvan ongeveer 34 duizend hectare bebost is. De resterende 19 duizend hectare vormt een bufferzone ter bescherming van oerwoud. Maar liefst 15 kleine en grote rivieren ontspringen aan de berg en vormen daarmee de levensaders van Misamis Occidental en omliggende provincies. Het park omvat 65 barangays (dorpen) verdeeld over 14 gemeenten. Ongeveer een miljoen mensen zijn afhankelijk van het water dat van de berg stroomt.

Ontbossing Mount Malindang

In de afgelopen eeuw zijn de bossen op Mount Malindang steeds verder verdwenen, waardoor er nu alleen nog bos rond de top over is. De gebieden lager bergafwaarts en de uitlopers naar het laagland en de kust zijn beplant met kokospalmen en gewassen die gedijen op geïrrigeerde grond. Het resterende bos heeft nog een hoge biodiversiteit en huisvest verschillende bedreigde plant- en diersoorten, waaronder zeldzame dieren als de Filipijnse apenarend, de gepantserde boomkikker, de Filipijnse vliegende hond, de rosse neushoornvogel, de Filipijnse sambar (bruin hertje) en het Filipijnse wrattenzwijn.
Filipijnse apenarendDe ontbossing heeft geleid tot grootschalige erosie, overstromingen en modderstromen, waar de landbouw en de bewoners in de lager gelegen gebieden erg onder te lijden hebben.
In de bufferzone wonen ongeveer 18.000 mensen, in het park zelf leven 4.000 families onder marginale omstandigheden. De parkbewoners behoren vrijwel allemaal tot het inheemse volk van de Subanen, waarvan er in totaal 300.000 in het westen van Mindanao wonen.

Herbebossing van Mount Malindang

Nadat de berg in 1971 was uitgeroepen tot nationaal park ging de ontbossing in eerste instantie gewoon door omdat er geen geld was voor bescherming en herbebossing. Pas in de afgelopen tien jaar zijn daartoe initiatieven genomen met steun van buitenlandse organisaties. Een daarvan is Trees for Travel, een organisatie die duurzame bos- en energieprojecten in ontwikkelingslanden opzet als klimaatcompensatie voor het gebruik van fossiele brandstoffen.
Het herbebossingsprogramma dat wordt gesteund door Trees for Travel is in 2008 begonnen en heeft tot nu toe ruim 100 hectare nieuwe aanplant opgeleverd. Hun streven is om de komende jaren 1000 hectare in de bufferzone met nieuwe bossen aan te planten.

Betrokkenheid bevolking

De bevolking wordt betrokken bij dit herbebossingsprogramma middels het opzetten van boomkwekerijtjes, het uitplanten van de bomen en het beheer van de bossen.
Een vijfde van het bos dat wordt aangeplant is gebruiksbos voor de lokale bevolking. Tachtig procent wordt toegevoegd aan het beschermde bos, waarin niet mag worden gekapt. Wel heeft de lokale bevolking vruchtgebruik van dit beschermde bos. Dit houdt in dat ze er zaden, vruchten en andere producten mogen verzamelen die flora en fauna niet beschadigen zoals bamboestengels. Tevens is de lokale bevolking verantwoordelijk voor het beheer van het bos en wordt ze ingezet bij de controle en het onderhoud ervan. Hiervoor ontvangen de mensen een vergoeding.
Het gebruiksbos mag vrijelijk door de bevolking gebruikt worden, maar alleen volgens de FSC-normen van duurzaam bosbeheer. Dat wil zeggen dat voor elke gekapte boom en nieuwe boom moet worden teruggeplant en dat de kap gebeurt op een verantwoorde manier. Trees for Travel heeft een fonds ingesteld dat jaarlijks gedurende 30 jaar een bedrag uitkeert aan de lokale bevolking die bij het herstel wordt betrokken, mits het bos goed beheerd wordt. Zo heeft de bevolking dus extra inkomsten van de werkzaamheden die ze voor het project uitvoeren en bovendien is de uitkering een extra stimulans om het bos goed te beschermen en te beheren. Dat heeft een positieve invloed op het behoud en herstel van de biodiversiteit.
Maar de belangrijkste bijdrage aan het behoud en herstel van de biodiversiteit wordt bewerkstelligd doordat er uitsluitend gewerkt wordt met jonge aanplant van bomen die al in het resterende oerwoud voorkomen. Het lijkt daarmee een goed voorbeeld van hoe herbebossingsprogramma's effectief kunnen zijn.

Zie voor meer informatie over Trees for Travel: http://www.treesfortravel.nl

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.