Follow Me on Twitter
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Friday, 27 May 2011 20:02

Sanitaire voorzieningen in de Filipijnen

1. Ecosan toiletten op basisschoolIn het kader van een scriptieonderzoek voor de universiteit van Wageningen gingen Maria de Lange en Jelte Sikkema in 2010 naar de Filipijnen om onderzoek te doen naar sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en waterzuivering. De sanitaire voorzieningen in het land laten veel te wensen over. Veel voorkomende ziektes zoals tyfus en diarree, waaraan jaarlijks veel mensen sterven, zijn daarvan het gevolg. In dit artikel beschrijven Maria en Jelte enkele van de initiatieven die er in steden genomen worden om de sanitaire situatie te verbeteren.

Door Maria de Lange en Jelte Sikkema

De Filipijnen zijn een dichtbevolkt land met op veel plaatsen slechte sanitaire voorzieningen. In de steden heeft men vaak open riolen die rechtstreeks uitmonden in een rivier of de zee. Soms wordt er gebruik gemaakt van primitieve septictanks, maar dan hebben deze meestal geen bodem. Hierdoor lekt de inhoud van het toilet rechtstreeks de bodem in en het komt terecht in het grondwater. Een eindje verderop wordt dit grondwater weer door andere mensen opgepompt om te wassen en eten te bereiden. Deze situatie leidt niet alleen tot ongedierte en stank, maar ook tot ziektes zoals diarree en tyfus. Dit zijn belangrijke doodsoorzaken op de Filipijnen.

Overheidsbeleid

Stadarmen zonder santinaire voorzieningenKort samengevat noemt de Filipijnse wet twee hoofdregels met betrekking tot sanitaire voorzieningen. Ten eerste moet iedereen toegang hebben tot een toilet. In de praktijk heeft 81 procent van de stedelingen en 61 procent van de plattelandsbewoners toegang tot een toilet. De kwaliteit van deze toiletten laat vaak te wensen over. Ten tweede moet het afvalwater goed gezuiverd worden. Het Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (DENR) heeft hiervoor strikte richtlijnen. Pas na zuivering mag water geloosd worden in het oppervlaktewater. Op papier klinkt dit goed, maar in de praktijk is er geen handhaving of controle van deze regels. Waterzuivering vindt slechts plaats in één procent van de Filipijnse steden. In alle andere steden komt de ontlasting dus in het grondwater en zeewater terecht en komen mensen hiermee in aanraking.

Effecten op de gezondheid

Door de sterke bevolkingstoename wordt de situatie steeds nijpender. Volgens het Centre of Advanced Philippine Studies heeft 67 procent van de kinderen wormen en 97 procent gebitsproblemen door slechte hygiëne. Diarree en tyfus zijn belangrijke doodsoorzaken die samenhangen met sanitaire voorzieningen. Door de hoge bevolkingsdichtheid en het feit dat de ziektes erg besmettelijk zijn, leidt dit tot veel ellende. De hulporganisatie USAID schat dat er in 2008 ongeveer 1900 mensen stierven aan tyfus en 11.500 aan diarree.
De laatste jaren hebben bestuurders in sommige steden zich gerealiseerd dat ze iets moeten doen aan deze situatie. Met behulp van binnenlandse en buitenlandse organisaties zijn er verschillende initiatieven ontplooid om sanitaire voorzieningen in steden en op het platteland te verbeteren. Voor ons onderzoek zijn wij op bezoek gegaan bij enkele van deze projecten.

San Fernando City

Ecosan toiletpot met dubbele afvoerSan Fernando City in de provincie La Union is een stad in het noordwesten op het eiland Luzon. Het is een van de plaatsen waar bewoners met problemen kampten vanwege een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Zo deden alle bewoners van een woonwijk hun behoeftes op het strand. De burgemeester van de stad introduceerde samen met maatschappelijke organisaties het nieuwe toilet 'ecosan'. De filosofie van ecosan is dat de ontlasting niet als afval wordt gezien maar als een waardevol materiaal voor de landbouw.
Urine bevat veel stoffen die belangrijk zijn voor de plantengroei. Onderzoek in San Fernando wees uit dat het gewicht van groentes sterk toeneemt, wanneer men urine gebruikt op het land.
ecosan is een toilet dat urine van de vaste ontlasting scheidt. Het toilet staat op een kleine verhoging en de materialen worden onder het toilet opgeslagen. De urine komt in een gesloten tank. Nadat de urine een maand gestaan heeft, is het steriel en veilig om hergebruikt te worden in de tuin of in de landbouw.
Ook de vaste ontlasting wordt opgeslagen onder het toilet. Na elke ontlasting wordt er een schepje as in het toilet gegooid. Deze as absorbeert de geur en bespoedigt de uitdroging van het materiaal. Zodra het materiaal een halfjaar in de container gestaan heeft, is het geschikt om te gebruiken op het land. En het stinkt niet!

Positieve resultaten

Eén van de grootste voordelen van dit toilet is dat het geen water verbruikt. Water is vaak schaars op het platteland. Bovendien belanden er geen schadelijke stoffen in het drinkwater, waardoor de gezondheidsrisico's verkleind worden.
Ervaringen in San Fernando wijzen uit dat vooral de boeren erg profiteren van dit nieuwe toilet. De komst van het toilet geeft hen een gevoel van luxe en hygiëne en bovendien levert het hen gratis mest op. Veel boeren gaven aan dat kunstmest altijd te duur voor hen was. Deze gratis mest leidt tot een grotere productie. Het toilet heeft dus economische voordelen voor boeren.
De ecosan gebruikers in de stad zijn ook positief omdat ze nu een toilet tot hun beschikking hebben. De grondwaterverontreiniging is verminderd, waardoor er minder gezondheidsrisico's zijn. Toch zijn hier wel wat problemen, aangezien er niet altijd genoeg as voor handen is. Ook kunnen de stedelingen hun ecosan producten niet hergebruiken, maar het wordt regelmatig opgehaald door de gemeente.

Bayawan, Negros

In de stad Bayawan, in het zuiden van Negros Oriental, heeft men ook ecosan toiletten geïnstalleerd. Hier wordt het systeem gepromoot in de hele stad. Men probeert de jeugd bewust te maken om verantwoord om te gaan met het milieu. Doordat men op de scholen ecosan toiletten installeert, worden kinderen zich al jong bewust van problemen als waterschaarste en verontreiniging. De kinderen leren hoe ze met het ecosan toilet moeten omgaan en hoe ze hun eigen groentetuin kunnen onderhouden met de ecosan producten. De tuinen die wij gezien hebben bij deze scholen waren ook werkelijk prachtig.

Helofytenfilter voor waterzuivering

Slechte sanitaire voorzieningen in dichtbevolkte wijkenOp een andere plek in Bayawan heeft men een ander systeem toegepast. Aan het strand woonden vroeger zo'n 700 visserfamilies. Al het afval en de ontlasting van deze families belandde rechtstreeks in de zee. De gemeente besloot om de vissersfamilies een woning aan te bieden in een nieuwe woonwijk. In deze wijk gaat men op een speciale manier om met afvalwater. Al het afvalwater van keuken, toilet en douche wordt verzameld in een tank en stroomt naar een helofytenfilter. Dit ziet eruit als een groot ondiep zwembad waarin riet groeit. Het water stroomt door de bassins en het riet en de bacteriën in de bodem zuiveren het water. Dit is een biologische manier van waterzuivering.
Wanneer het water uit het helofytenfilter komt, voldoet het aan de standaarden om veilig te kunnen worden geloosd. Toch gebeurt dit niet. In Bayawan zijn er allerlei bestemmingen voor dit gezuiverde water. Zo wordt een groot deel gebruikt in de landbouw, door de brandweer en om de straten van de stad schoon te maken. Het water is geen afvalproduct maar een waardevol materiaal om te hergebruiken.

Palawan

Helofytenfilters zijn ook op verschillende plaatsen aangelegd in El Nido op Palawan. Ook hier had men te maken met verslechterde waterkwaliteit, doordat de riolen in de zee uitmondden. Omdat El Nido een belangrijke toeristische trekpleister is, wilde de gemeente hier snel iets aan doen. Men besloot om de helofytenfilters te gaan promoten. Op dit moment is een aantal huishoudens, een aantal beachresorts en de stadsmarkt aangesloten op een helofytenfilter. Dit betekent dat het afvalwater gereinigd wordt, voordat het de zee in stroomt.
Helaas zijn bij sommige filters fouten gemaakt, waardoor deze niet functioneren. Zo werd een filter gevuld met klei in plaats van grind. Het water kan daardoor niet door het filter stromen en wordt dus ook niet gereinigd voordat het de zee in stroomt. Een ander filter werd zo gebouwd dat het water tegen de heuvel op moest stromen, in plaats van er vanaf.
De initiatieven van El Nido zijn ambitieus, maar lijken in de praktijk nog niet allemaal te werken.

Gedragsverandering

Uitleg Ecosan voor kinderen basisschoolDe beide systemen zijn low tech en simpel te onderhouden, toch was de implementatie hiervan een hele stap. De systemen slagen alleen na een proces van voorbereiding van de gemeenschap. Wanneer de bewoners niet weten wat de meerwaarde van de sanitaire voorziening is, gaan zij deze ook niet gebruiken. Er is heel wat overtuigingskracht voor nodig om mensen hun gedrag te laten veranderen. Op het ecosan toilet moeten mannen bijvoorbeeld zittend plassen, vanwege de urine scheiding. Er zijn ook voorbeelden van steden waar het ecosan project niet is geslaagd, omdat de mensen niet waren voorbereid op de nieuwe voorziening.
In San Fernando en Bayawan is heel veel werk verricht door ambtenaren en medewerkers van de maatschappelijke organisaties om mensen voor te bereiden op de nieuwe systemen. Dit leidt tot een grotere acceptatie en bereidheid om gedrag te veranderen onder de bewoners.

Toekomst

De positieve resultaten die tot nu toe geboekt zijn, spreken ook andere Filipijnse gemeentes en provincies aan. Bayawan en San Fernando ontvangen regelmatig afvaardigingen van andere gemeentes die meer informatie willen over de sanitaire systemen. Ook worden ambtenaren uit Bayawan en San Fernando uitgenodigd om te spreken op bijeenkomsten over milieubescherming en duurzaamheid. Veel van deze ambtenaren zijn van mening dat systemen als ecosan en helofytenfilters de enige oplossing zijn voor de situatie op de Filipijnen.
Het succes van de genoemde systemen hangt echter van veel factoren af. Zo moeten de lokale overheden het nut en de noodzaak van de systemen inzien. Het introduceren ervan kost geld en tijd, vaak langer dan de zittingstermijn van politici. Filipijnse politici zijn daarom eerder geneigd te investeren in meer prestigieuze projecten zoals wegen en gebouwen.
Ook de gebruikers moeten het nut inzien van het project en bereid zijn om bij te dragen aan correct onderhoud van het systeem. Een andere belangrijke succesfactor is de medewerking van buitenlandse NGOs. Bij alle projecten in dit onderzoek hebben buitenlandse organisaties een belangrijke rol gespeeld, bijvoorbeeld bij het overdragen van technische kennis.
Tenslotte zullen ook ontwikkelingen als water- en voedselschaarste invloed hebben op de vraag naar deze systemen.
Concluderend kunnen we zeggen dat duurzame sanitaire systemen veel bijdragen aan de kwaliteit van leven op de Filipijnen. Hopelijk zullen bewoners en politici zich dit realiseren en komen er nog veel meer van dit soort projecten.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.