Follow Me on Twitter
Sunday, 28 April 2013 13:33

Van de redactie, Editie 1 2013

De gewapende invasie van volgelingen van de Sultan van Sulu heeft maandenlang het nieuws gehaald. Daarom in deze eerste Tambuli van 2013 een artikel over de achtergronden van de historische claim op Sabah door het Sultanaat van Sulu, gevolgd door een artikel over de eerste Sultan uit 1457 en zijn erfgenamen.

Het derde artikel gaat in op de alsmaar toenemende urbanisatie en de huisvestingsproblemen die dat oplevert voor de stadsarmen. Daarop volgend een vertaling van een artikel van Denis Murphy over de rol die de vorig jaar verongelukte minister van Binnenlandse zaken speelde in het opzetten van een nieuw herhuisvestingsbeleid. In de rubriek "naar een verduurzaamde toekomst" een bijdrage over kleinschalige en duurzame landbouw als wapen tegen honger. De rubriek "biodiversiteit" gaat over nieuw ontdekte zoetwaterkrabben in Palawan en in het "historisch nieuwsfeit" wordt ingegaan de moord op ontdekkingsreiziger Magellan door Lapu-Lapu.

Om de uitgave van de digitale Tambuli mogelijk te maken willen we u vriendelijk verzoeken om een donatie over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening 7228457 van het Filipijnenmagazine Tambuli, Utrecht.

Alvast bedankt.

We wensen u veel leesplezier,

Namens de redactie,

Evert de Boer & Thijs Struijk