Follow Me on Twitter
Sunday, 28 April 2013 11:24

De Sultan van Sulu en zijn erfgenamen

1. Kaart van het Sultunaat van SuluHet Sultanaat van Sulu werd in 1457 gesticht en groeide in de eeuwen daarna uit tot een machtig Koninkrijk in de regio. Tegelijkertijd groeide het aantal erfgenamen van de Sultan, wat regelmatig tot onderlinge conflicten en strijd om de macht leidde. Sommigen vormden een eigen Koninklijk Huis om zo een greep naar de macht te kunnen doen. Het verval zette in toen het Sultanaat in de 19de eeuw bezet werd door de Spanjaarden en later door de Amerikanen en dit tot verdere verdeeldheid leidde.

Door Willem van Dam

Het Sultanaat van Sulu werd in 1457 gesticht door Sayyid Abu Bakr Abirin, een Arabische ontdekkingsreiziger en religieus geleerde afkomstig uit Jahore (een zuidelijk deelstaat van Maleisië). Hij trouwde met prinses Paramisuli, de dochter van een invloedrijke Datu, nam de titel van Sultan Sharif ul-Hashim aan en regeerde totdat hij stierf 1480. Hij werd opgevolgd door zijn zoon.

Mannelijke lijn van erfgenamen

De Ruma BicharaDe Sultan was niet alleen een wereldlijk heerser, hij was ook de religieuze leider. In het oorspronkelijke en traditionele islamitische systeem bestaat de scheiding van kerk en staat niet. Zo was dat ook lange tijd in het Sultanaat van Sulu.
De opvolging gebeurde in de mannelijke lijn door de kroonprins, de Raja Muda. Dit was gewoonlijk de oudste zoon van de Sultan. Indien er geen directe mannelijke afstammelingen waren werd een jongere broer van de Sultan Raja Muda en als die er niet was een jongere broer van zijn vader. Indien een directe erfgenaam nog geen 21 jaar was bij het overlijden van zijn vader, werd er een tijdelijke opvolger benoemd. Het is in de geschiedenis van het Sultanaat af en toe gebeurd dat een tijdelijke opvolger geen afstand deed van de troon. Afstamming was bij de opvolging essentieel maar een Raja Muda werd alleen gekroond als hij de steun kreeg van een raad van koninklijke datus, de Ruma Bichara. In de loop van de eeuwen groeide het aantal indirecte erfgenamen van de Sultan en sommigen vormden hun eigen 'koninklijk huis'. Vooral als er geen directe erfgenamen waren ontstond er tussen deze huizen een strijd om de macht die tot verdeeldheid leidde. Zo waren er ondermeer de "koninklijke huizen" van Kiram, Sharikullah en Putung. Om aan de macht te komen was het dan van essentieel belang om de steun te verwerven van de Ruma Bichara.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er momenteel verschillende erfgenamen zijn van het Sultanaat van Sulu, die allen claimen de rechtmatige Sultan te zijn.

Strijd om de macht

Sultan Jamalul ALam  1862 - 1881De laatste Sultans die nog macht hadden over het Sultanaat van Sulu en Noord-Borneo waren Sultans Jamalul A'Lam (1862-1881) en zijn zoon Sultan Badarud-Din II (1881-1884). De laatste stierf zonder een mannelijke erfgenaam en werd daarom opgevolgd door zijn jongere broer Sultan Jamalul-Kiram II. Met zijn 16 jaar was die echter nog te jong om tot Sultan gekroond te worden en zijn moeder wilde zijn tijdelijke waarnemer worden, wat gezien de traditie niet mogelijk was. Er waren op dat moment nog twee andere Koninklijke huizen en er ontstond een bittere strijd om de macht. Spanje bemoeide zich ermee, nam Jamalul II de titel van Raja Muda af en kroonde Sultan Harun Al Rashid (1886-1894), een vertegenwoordiger van een andere familie. Zij hielden zich echter niet aan de traditie om de steun van de Ruma Bichara te verwerven en deze Sultan faalde daarom hopeloos. De Spanjaarden waren genoodzaakt om Jamalul-Kiram II weer op de troon te zetten. Die stierf in 1936, liet eveneens geen mannelijke erfgenaam achter en zou worden opgevolgd door zijn jongere broer Muwallil Wasit II. Deze stierf echter voor hij gekroond werd, vermoedelijk door vergiftiging. Zijn dood leidde tot verdeeldheid in het Huis van Kiram en er ontstond wederom een heftige onderlinge strijd om de macht, die de erfgenamen verder verdeelde.

Drie verschillende Sultans

Voor het eerst in de geschiedenis werden in 1936 drie verschillende Sultans gekroond, elk gesteund door verschillende groepen. Het was tevens een teken van het verval van het Sultanaat als gevolg van de kolonisatie door de Spanje en daarna door de Verenigde Staten. De Amerikanen ontnamen de Sultan in 1917 alle macht en wat overbleef waren alleen een titel en religieuze functies.
Als gevolg van de onderlinge verdeeldheid kondigde Manuel Luis Quezon, toenmalig president van het Gemenebest van de Filipijnen, in 1936 aan dat de Filipijnen het Sultanaat van Sulu niet meer erkenden. Nadat twee van de drie Sultans in 1950 stierven werd Esmail Kiram I, de zoon van Muwallil Wasit II, gekroond tot Sultan. Als directe afstammeling van een Raja Muda kreeg hij gemakkelijk de steun van de Ruma Bichara. Na de dood van Esmail Kiram I in 1974 laaide de strijd om de macht opnieuw op.

Onderlinge verdeeldheid neemt verder toe


Sultan  Mahakuttah A. Kiram tijdens zijn kroning in 1974, samen met zijn 8-jarige zoon Raja Muda Muedzul Lail Tan KiramPresident Marcos, die het Sultanaat weer had erkend, bemoeide zich ermee en installeerde Punjungan Kiram in 1974 als Sultan. Hij was de halfbroer van Esmail Kiram I. Door de onderlinge strijd die ontstond vluchtte deze Sultan echter naar Sabah en Mahakuttah Kiram, de oudste zoon van Esmail Kiram I werd met steun van de Ruma Bichara gekroond tot Sultan. Ondertussen had dictator Marcos in 1981 Punjungan Kiram opnieuw als Sultan geïnstalleerd en zijn zoon Jamalul Kiram III aangewezen als zijn opvolger.
Toen Mahakuttah Kiram in 1986 stierf was zijn zoon Muedzul Lail Kiram 20 jaar en nog te jong en daarom werd de positie van Sultan tijdelijk ingenomen door Jamalul Kiram III. Die kreeg de steun van de Ruma Bichara, maar weigerde een jaar later echter de titel af te staan. Dat leidde tot een splitsing in de Ruma Bichara. Ook Muedzul Lail Kiram claimt de rechtmatige erfgenaam van de Sultan te zijn en werd in 2004 gekrrond als Sultan. Door deze en in het verleden ontstane geschillen zijn er nu twee Sultans en een vijftal anderen die claimen de rechtmatige erfgenaam van de Sultan te zijn. Maar het blijkt dat de nu 74-jarige Jamalul Kiram III degene is die het meeste aanzien en de meeste volgelingen heeft onder de datu's en bevolking in Sulu en Tawi-Tawi.

In de nieuwe grondwet van 1986 is opgenomen dat het verboden is adellijke titels te verlenen en sindsdien heeft geen enkele Filipijnse regering nog een Sultan erkend. Toch heeft de Sultan nog wel enige invloed in de Autonome Regio Moslim Mindanao en dan met name in Sulu en Tawi-Tawi en in mindere mate in de Maleisische deelstaat Sabah (voorheen Noord-Borneo).

 

Sultan Jamal ul Kiram III

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.