Follow Me on Twitter
Friday, 13 April 2012 17:58

Bevolking verzet zich tegen economische zone in Aurora

(Link naar video toegevoegd op 22-4-2015)                            03-aurora"It's more fun in Aurora without APECO". Achter deze slogan gaat een hele beweging schuil die zich verzet tegen de plannen voor een speciale economische zone in de Filipijnse provincie Aurora, genaamd APECO. Inheemse groepen, vissers en boeren rondom het plaatsje Casiguran staat een grauwe toekomst te wachten als dit grootschalige ontwikkelingsproject doorgaat. Het project is een initiatief van een invloedrijke politieke familie, de Angara clan. Om de lokale bevolking te ondersteunen in de strijd tegen de machtige Angara's, namen Floor Schuiling (Mensen met een Missie) en pater Ben Verberne MSC in februari deel aan een internationale solidariteitsmissie naar het gebied.

Tekst en foto's: Floor Schuiling*

"Als de speciale economische zone doorgang vindt", zo vertelt Jerik, een van de lokale deelnemers aan de solidariteitsmissie, "hebben de bewoners van het gebied geen enkele kans op ontwikkeling zoals ze die zelf voor ogen hebben". De Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APECO) wordt gepresenteerd onder het mom van groene economische vooruitgang voor iedereen, maar onder dit glanzende marketing laagje schuilt corruptie, vervuiling, marginalisering en gebrek aan transparantie. "En het resultaat" zegt Jerik, "is ontbossing: houtkap op grote schaal. En geld: bergen fout geld. Aurora verdient beter dan illegale houtkap, foute ecozones en het corrupte geld dat daarvan het gevolg is"

APECO

2. APECO claimt het landAan de voet van de bergketen Sierra Madre, in het oosten van Luzon, kun je de eerste constructies van APECO al zien. Langs de kust, waar vissersgezinnen woonden, ligt al een landingsbaan met een lengte van 1,2 kilometer. Even verderop wordt het imponerende administratiekantoor van het project uit beton opgetrokken. De speciale economische zone is gepland in het noorden van de provincie Aurora. Het gaat om een gebied van 12.923 hectare waarvan het grootste deel op het schiereiland San Idelfonso gepland is; de rest van de zone komt op het vasteland waar nu de dorpen Esteves en Dibet liggen. Het belang van de Angara's zit deels in de prestige, maar APECO is voor hen vooral een manier om hun grond duur te verkopen aan dit project, dat middels belastinggeld gefinancierd wordt. De Angara's zijn naast politici vooral ook gewiekste zakenlieden. 

APECO omvat stukken land die boeren al generaties lang bewerken, bossen waarin en waarvan de inheemse bevolking leeft en visgronden voor vissers in een baai die door APECO niet meer vrij toegankelijk zal zijn. Industrie, commercie, toerisme, infrastructuur. Het zal legio mogelijkheden voor de lokale bevolking bieden, zo is het verhaal van de initiatiefnemers. Maar ondanks alle voordelen waar APECO zich op voorstaat, zit er al vanaf het begin een luchtje aan dit project. De gevolgen voor de lokale bevolking en voor het milieu zijn enorm. Mocht het allemaal doorgaan dan zullen ongeveer 3.000 families de toegang tot hun land en hun bestaansmogelijkheden verliezen. Zij hebben geen enkele inspraak gehad in deze ontwikkelingsplannen. Sterker nog, het is aan de inzet van een aantal lokale organisaties en de kerk te danken dat de bevolking überhaupt weet wat hen boven het hoofd hangt.

Ontwerper keert zich tegen het project

Vissersdorpje zal verdwijnenEen tekenend verhaal voor de misstanden waar APECO mee is doordrenkt is dat van de heer Palafox, de bekendste Filipijnse architect. Hij is de grote ontwerper van het hele project. Gaandeweg kwam hij er echter achter dat het project doorspekt is met fouten: fout geld, foute belangen, foute aannames en foute procedures. Volgens hem is het project volstrekt irreëel. Er zijn geen haalbaarheidsstudies gedaan, het is gepland op een plek die zeer kwetsbaar is voor milieurampen en het is economisch ondoordacht. Hij vertelde: "Ik heb in tientallen landen aan wel honderden projecten gewerkt en geen enkele daarvan is zo doordrenkt met corruptie als dit". Uiteindelijk heeft hij zijn handen van het project afgetrokken en is er verklaard tegenstander van geworden vanwege alle wantoestanden die hij tegenkwam. Hij heeft een officiële klacht bij het Ministerie van Justitie ingediend tegen de rol van de Angara's in dit project, maar door de machtige tentakels van de familie is deze ongegrond verklaard. Via rechtszaken, schadeclaims en bedreigingen proberen de Angara's Palafox nu ten gronde te richten. Op een bijeenkomst tijdens de missie bleek Palafox vastberaden, maar ook ten einde raad: "Ik kan elk moment een kogel door mijn hoofd krijgen. Weet u wat een kogel kost in de Filipijnen? Vijfduizend peso." Hiermee doelend op de kosten voor een huurmoordenaar.

De anti-APECO beweging

4. Kerkelijk activismeBataris en JPAG, twee organisaties uit de provinciehoofdstad Baler, kregen jaren geleden lucht van het APECO project en kwamen er gaandeweg achter wat de precieze plannen waren en wat de gevolgen voor de lokale bevolking zouden zijn. Dit werd opgepakt door Fr. Jofran, de parochiepriester van het slaperige stadje Casiguran, dat midden in het gebied ligt waar het om gaat. Hij maakte de gemeenschappen bewust van de gevolgen van het project en organiseerde de betrokken families, waardoor er een heuse tegenbeweging ontstond op lokaal niveau. Zijn activisme is niet onopgemerkt gebleven. Hij kan rekenen op harde tegenstand van de lokale elite en politici. Deze tegenstand vertaalde zich zelfs in een aanslag op zijn leven om zijn mond te snoeren! Hij heeft dit gelukkig overleefd en het heeft zelfs zijn activisme gevoed: 'Ik blijf hiervoor vechten, ook al kost het mijn leven' vertelt hij ons. Naar aanleiding van de aanslag heeft ook de bisschop van Infanta, Rolando Tirona, in wiens bisdom dit alles zich afspeelt, fel uitgehaald naar de vrijhandelszone en zo werd het conflict naar een hoger niveau getild. Vele lokale gemeenschappen, basisorganisaties, kerkelijke initiatieven en nationale organisaties sloten zich aan bij de anti-APECO beweging. Ook voor de internationale gemeenschap werd het hoog tijd om nadrukkelijk de kant van de gemarginaliseerde bevolking te kiezen.

Internationale Solidariteits Missie

5. ISM 2012Om de Filipijnse anti-APECO beweging kracht bij te zetten namen in februari 2012 allerlei organisaties deel aan een internationale solidariteitsmissie (ISM 2012). De internationale delegatie bestond naast ondergetekende uit: pater Ben Verberne MSC van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen, de bisschop van Basel, Felix Gmür, Helena Jeppesen van de Zwitserse Vastenaktie en een tweekoppige cameraploeg uit Zwitserland. Er namen vele nationale Filipijnse organisaties deel zoals de Katholieke Bisschoppenconferentie van de Filipijnen, Integrated Pastoral Development Initiative, National Secretariat of Social Action, Pakisama - National Federation of Peasant Organizations, Task Force Anti-APECO, Freedom from Debt Coalition, Tribal Cengter for Development, Task Force Detainees of the Philippines, FOCUS on the Global South en de National Commission on Human Rights. Verder reisden er verschillende Filipijnse journalisten en fotografen met de missie mee. De hele missie werd gedragen door de vele initiatieven en organisaties aan de basis in Aurora zelf. Met deze grote delegatie gingen we vier dagen naar Aurora en het beoogde APECO gebied om met eigen ogen te zien waar het om gaat en vooral om met eigen oren te horen wat de boeren, vissers en inheemse groepen ons te vertellen hadden. Daarna stonden er nog twee dagen in Manilla op het programma voor persconferenties, een solidariteitsdiner en lobbyactiviteiten in de Senaat.

Paradijs?

Het gebied waar de speciale economische zone is gepland ligt zeer afgelegen. De reis van Manilla naar Casiguran duurt langer dan die van Amsterdam naar Manilla. Het noorden van Aurora is adembenemend mooi: groen, vruchtbaar, stranden, oerwoud en een prachtig blauwe zee. Voor de oppervlakkige toeschouwer een echt paradijs. Totdat je de verhalen hoort... dan draait dit beeld zich in één keer om en ziet niets er meer liefelijk uit. De verhalen van hoop, zelfvoorziening en rust werden voor de mensen rondom Casiguran door de megalomane APECO plannen verhalen van vrees, onzekerheid en strijd. Honderden mensen waren toegestroomd naar de parochie van Fr. Jofran om de ISM 2012 missie te ontvangen. Spandoeken, toespraken, liederen, eten. Dit was voor ons de aftrap voor een achtbaan vol verhalen.

Macht versus machteloosheid

Een van de verhalen is van Tony angara, nadrukkelijk met een kleine a want hij wil op geen enkele manier geassocieerd worden met de familie die zijn toekomst zo onzeker maakt. Bij onze ontvangst zingt hij zijn lied voor ons – toegegeven, niet heel mooi, maar zelfs zonder de taal te spreken was de emotie voelbaar. "Ik ben een man van het land, een man van het zweet, maar nu dreig ik mijn wortels kwijt te raken" zingt hij. Zijn huis staat naast de landingsbaan, die iets hoger gelegen is. Hierdoor wordt hij elke dag geconfronteerd met het Angara beton, de machtige Angara's en zijn eigen machteloosheid. Want dat is waar het bij APECO om gaat: macht versus machteloosheid. De macht van het geld, de macht van de (politieke) invloed. Wat gedurende onze hele reis opviel was dat niemand zich voegde naar deze machteloosheid, niemand het wonderlijk genoeg apathisch accepteerde. In tegendeel; er was een voelbaar vuur aanwezig onder de gemeenschappen om zich tot het laatste moment te verzetten tegen wat hen boven het hoofd hangt.

En dan Elmer, vader van zeven kinderen. Hij laat ons het stuk land van 3,5 hectare zien waar hij zijn rijst verbouwt en dat straks opgeslokt gaat worden door APECO. Daarna laat hij de paar vierkante meter zien van zijn beoogde herlocatie: een plek bij de rivierbedding die een deel van het jaar onder water staat. "Maar", zegt hij met een zuur lachje, "ze hebben me wel een huis op palen beloofd. Dat bespaart me de wateroverlast". Overal waar we komen hangen spandoeken en lopen mensen in anti-APECO T-shirts: 'No to APECO', 'It's more fun in Aurora without APECO' en 'Ontwikkeling voor wie?' Spandoeken aan boten, op kerken, aan huizen, hekken, brommers, busjes: je kan er niet omheen wat ze hier van APECO vinden.

Pers en Senaat

6. Floor Schuiling en Ben Verberne met Tony angaraEenmaal terug in Manilla spraken we ter afsluiting van de missie op twee persconferenties. Beide trokken veel belangstelling van de nationale en zelfs de internationale media. Naast de internationale delegatie, bleek de betrokkenheid van de National Commission on Human Rights een belangrijke troef te zijn. Zij brachten een zeer krachtige verklaring uit tegen APECO en adviseren het hele project stil te leggen. Een waslijst aan mensenrechtenschendingen lag aan deze stellingname ten grondslag en uitgesproken door de voorzitster Eta Rosales kwam dit heel sterk over. Een deel van de delegatie ging daarna naar de Senaat om aan te dringen op herroeping van de APECO wet. Senator Eduardo Angara, de indiener van de wet, nodigde mevrouw Rosales nog uit om met eigen ogen te komen zien dat APECO een heel 'schoon' project is. Waarop zij antwoordde dat een driekoppige delegatie van de mensenrechtencommissie dat nou juist gedaan had...

Wie weet wordt dit een uitzondering, een verhaal waarin het vuur van de 'machtelozen' prevaleert boven de ijzigheid van macht en geld.

* Floor Schuiling is programmaverantwoordelijke voor Azië bij Mensen met een Missie.

Zie docu-video (toegevoegd op 22-4-2015):
http://www.aljazeera.com/programmes/viewfinder/2014/11/march-progress-philippines-2014112122317640995.html

APECO op Facebook:
http://www.facebook.com/#!/pages/Its-More-Fun-in-Aurora-Without-Apeco/247048898709191

Volg ook de blogs uit Aurora van onze uitgezondene Alfons van Zijl:
http://www.ditismijnmissie.nl/users/UserOverview.aspx?guid=42001dec-ad5b-4596-be68-06bde1a09612

Mensen met een Missie: www.mensenmeteenmissie.nl
Mensen met een Missie op Facebook: http://www.facebook.com/#!/mensenmeteenmissie

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.