Follow Me on Twitter
Friday, 31 August 2007 21:16

Filipijnen kwetsbaar door klimaatverandering

Klimaatveranderingen houden de gemoederen in de wereld behoorlijk bezig. Cyclonen, orkanen, aardbevingen en tsunami’s komen steeds vaker voor en zijn heviger van aard dan ooit tevoren. Archipels en gebieden onder zeeniveau behoren tot de grootste risicogroep. De Filipijnen met hun zevenduizend eilanden lijken gevaar te lopen. Ook al kan het land niet alle problemen oplossen, de overheid zou meer kunnen bijdragen aan preventie, meent Daniel J. McNamara, directeur van een onderzoekscentrum voor het klimaat. “Een simpele, goedkope regenmeter volstaat om de bevolking te waarschuwen.
Door Maroes Vreeburg

Toen Al Gore, voormalig vice-president van de Verenigde Staten, eind 2006 zijn documentaire "An Inconvenient Truth" uitbracht, werd menigeen met zijn neus op de feiten gedrukt. Niets verhullende beelden van groene vlaktes in Alaska, smeltende ijskappen in Groenland en ijsberen in een ‘ ijsvrij’ gebied. Gore heeft zijn documentaire zo gemaakt, dat de kijker het verband tussen vervuiling en het broeikaseffect niet kan ontgaan. Voor de Filipino’s wordt een bekend beeld geschetst; ieder jaar veroorzaken tyfoons modderstromen en verwoestingen in hun land. Volgens Gore allemaal een effect van de uitstoot van carbon dioxide gedurende de afgelopen vijftig jaar. Een indrukwekkend verhaal, mét een kern van waarheid. De Filipijnen, een archipel van zevenduizend eilanden, zijn van nature gevoelig voor klimaatveranderingen. Regelmatig wordt het land getroffen door natuurrampen, die een ‘menselijke’ oorzaak hebben.

Tyfoons

De jaarlijkse ronde van tropische stormen en tyfoons eist de meeste slachtoffers. Per jaar worden de Filipijnen door minstens vijftien tyfoons getroffen. De stormen ontstaan boven de oceaan, waardoor gigantische vloedgolven tot wel zes meter hoog de kust bereiken. Deze waanzinnige stormen gaan gepaard met heftige regenval, die de schade nog doet toenemen. Overstromingen, aardverschuivingen en dijkdoorbraken zijn de voornaamste oorzaak van het hoge dodental na een tyfoon. Enorme modderstromen slepen in hun vaart hele dorpen en steden mee. Nog altijd vinden veel Filipino’s de dood doordat de modderstromen totaal onverwacht langsrazen. Plantages en rijstvelden lopen volledig onder water, waardoor de oogst waardeloos is. Hoewel wetenschappers van mening verschillen, lijkt de toename van het aantal tropische stormen en hun kracht verband te houden met de stijging van de zeewatertemperatuur. De beste voedingsbodem voor een tyfoon bestaat uit warm zeewater en een zeewatertemperatuur van tenminste 26 graden Celsius. De meeste tropische cyclonen treden op in de maanden augustus, september en oktober, wanneer het zeewater het warmst is. Modelberekeningen hebben aangetoond dat bij een minimale stijging van nul tot twee graden Celsius, een tyfoon met 10 procent in sterkte kan toenemen. Samen met een stijging van de zeespiegel heeft dit desastreuze gevolgen voor laag gelegen kustgebieden van de Filipijnen.

Rifbarrières

Niet alleen liggen de Filipijnen midden in ‘Typhoon Alley’ – zoals dit gebied wegens de vele tyfoons door wetenschappers wordt genoemd – ook de afhankelijkheid van natuurlijke rifbarrières maakt dat de Filipijnen zeer kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Met een totale kustlijn van 34.500 kilometer is de aanwezigheid van een beschermend koraalrif onontbeerlijk. Maar door de opwarming van het zeewater ‘verbleekt’ het koraal. Dit verbleken komt doordat de algen die het koraal zijn kleur geven, giftige stoffen gaan aanmaken bij een hogere zeewatertemperatuur. Deze giftige stoffen zijn dodelijk voor koraal: het stopt met groeien en sterft af wanneer de warme temperatuur langdurig aanhoudt. Wat overblijft, is het witte koraalskelet. Als door de opwarming van de aarde de temperatuur van de zeeën en oceanen blijft stijgen, zullen de koraalriffen daar ernstige gevolgen van ondervinden. Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris van OCW en vertegenwoordiger voor Nederland in het Werelderfgoedcomité van Unesco, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het Tubbataha Rif Marinepark op de Filipijnen. “Experts vrezen voor het voortbestaan van de complexe ecosystemen van vele soorten vis en vegetatie van koraalriffen die op de Werelderfgoedlijst staan”, zegt Van der Ploeg. Een direct gevolg is dat vloedgolven een nog grotere schade zullen toebrengen aan de kustlijn, doordat deze golven niet langer worden opgevangen door de natuurlijke rifbarrière. Daarnaast heeft het afsterven van het rif invloed op de economie. Wel 90 procent van de vis die langs de kust wordt gevangen, is afhankelijk van het koraal. Wanneer dat afsterft, verdwijnt ook de vis uit het gebied. Volgens het Filipijnse ministerie van landbouw leven 1,4 miljoen Filipino’s van de visserij. Een behoorlijke groep, die hun bron van inkomsten zal verliezen bij een terugloop van de hoeveelheid vis in de Filipijnse wateren.

Ziektes

Door opwarming van zowel de aarde als het zeewater, steken (tropische) ziektes de kop op. Veel ziekteverspreiders (vectoren) die leven in tropische regenwouden en geïsoleerde gebieden, zijn door de stijging van de temperatuur ook levensvatbaar buiten de tropische gebieden. Een goed voorbeeld is de malariamug. Hoger gelegen gebieden met daarbij horende lagere temperaturen, zijn van oudsher zo goed als malariavrij. Een kleine temperatuurstijging zal voldoende zijn om grote delen van deze hooglanden wél geschikt voor de malariamug te maken. De bevolking in de hooglanden heeft in tegenstelling tot die van de laaglanden, nauwelijks immuniteit ontwikkeld tegen de ziekte. Hierdoor worden epidemieën in de bergen gekenmerkt door een hoge sterfte onder zowel kinderen als volwassenen. Wetenschappers schatten dat het aantal malariaslachtoffers zal toenemen met 50 tot 80 miljoen mensen door de verhoogde minimumtemperaturen. En wat te denken van het denguevirus, ook wel knokkelkoorts genoemd. Tegen dit virus dat zich eveneens via een besmette mug verspreidt, is nog altijd geen vaccin gevonden. Ook hier beïnvloedt de temperatuur de ontwikkeling van de mug, het virus en de mate waarin de mug mensen steekt. Wetenschappers zijn bang dat door een stijging in de temperatuur de epidemieën niet langer beperkt zullen blijven tot de warme zomermaanden. Ook verregaande ontbossing en verplaatsing van grote groepen mensen door honger of overstromingen, beïnvloeden de verspreiding van ziektes in sterke mate. Dit, samen met klimaatverandering, zal het probleem in de toekomst zeker niet kleiner maken.

Oplossingen op maat

Dat de Filipijnen het klimaatprobleem niet kunnen oplossen is duidelijk. Ook staat buiten kijf dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de huidige klimaatveranderingen. Maar toch, een beter milieu begint bij jezelf. Greenpeace en milieuplatformen als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) proberen landen bewust te maken van de ingrijpende gevolgen. Tyfoons zullen altijd woeden rondom de Filipijnen, het gebied heet niet voor niets sinds jaar en dag Typhoon Alley. Ook zullen ziektes zich blijven verspreiden en blijft het vinden van een vaccin tegen dodelijke virussen als dengue nodig. Maar de Filipijnen kunnen ook zelf iets bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat. De uitstoot van de kolencentrales die verspreid over het land staan, hebben een zeer grote invloed op de stijging van de temperatuur. Een ander probleem met een menselijke oorzaak is de grootschalige ontbossing. De grond wordt onbruikbaar doordat het al zijn vruchtbaarheid verliest. Daarbij kan de grond de vele regen niet meer absorberen waardoor modderstromen regelrecht de dorpen en steden instromen. Muggen en andere ziekteoverdragers verlaten de bossen en zoeken hun toevlucht in bewoonde gebieden, waar zij dankzij milde winters overleven.

Regenmeter

De overheid kan ook preventieve maatregelen treffen, waardoor het land minder kwetsbaar wordt voor natuurrampen. Daniel J. McNamara, directeur van Manilla Observatory, een onderzoekscentrum voor het klimaat, zegt in Newsbreak: “Vrijwel alle onderzoeksbureaus focussen op 'na de ramp', terwijl met alle wetenschap die we bezitten we ons beter kunnen oriënteren op 'voor de ramp'.” Volgens McNamara kunnen de Filipijnen met heel weinig geld systemen ontwikkelen om de bevolking te waarschuwen. “Een simpele, goedkope regenmeter volstaat. Als de regen een bepaalde kritieke grens bereikt, weet de lokale overheid dat zij de bevolking moet gaan evacueren. Ze kunnen op die manier mogelijke overstromingen en modderstromen van te voren zien aankomen”, aldus McNamara. Opvallend genoeg heeft McNamara maar zeven burgemeesters bereid gevonden om mee te werken aan het project, terwijl vijftig burgemeesters zijn presentatie bijwoonden. Von Hernandez, campagnedirecteur bij Greenpeace, valt Mc- Namara bij. Ook hij loopt tegen dichte deuren op, wanneer hij wil praten over klimaatveranderingen. “Senatoren onderschatten de gevaren en bestempelen ons als doemdenkers”, zegt Hernandez. Wel spreekt hij zijn waardering uit voor de diverse onderzoeksbureaus op de Filipijnen die zich richten op preventieve acties. Ook de stijgende aandacht van de media heeft een positieve invloed op de bewustwording. “De media hebben het probleem erkend”, aldus Hernandez, “nu de politici nog!”

 

1 comment

  • Comment Link Ronald van der Sanden Tuesday, 05 December 2017 13:32 posted by Ronald van der Sanden

    Helaas maar al te waar. I woon tegenwoordig in the Filipijnen. Mijn indruk is dat er qua voorlichting niet genoeg wordt gedaan op de scholen. Vuil verbanding bij de huizen is normaal terwijl het huisvuil in sommige plaatsen eens per week opgehaald wordt. Alle soorten vervuiling is hier aanwezig men wordt vroeg oud hier. Vooral de oude diesel motoren en het uren lange stationair draaien van deze duizende verouderde diesel motoren vloot.
    Voordat ik naar de Filipijnen vertrok heb ik van 1978 tot 1998 in Chile gewoond o.a. 5 jaar in het prachtige Punta Arenas in 1978 de meren bij Torres del Paine waren grotendeels bevroren de gletchers waren mooi blau en reikten tot de meren. Om daar te komen reed ik tussen 2 meter hoge muren van sneeuw.
    Bij mijn laatste bezoek 1991 in dezelfde periode aan deze zeer mooie omgeving waren de meren niet meer bevroren en de gletchers terug getrokken en groten deels zwart aan de oppervlakte en bijna geen sneeuw meer. Dat in een tijdsbestek van maar een paar jaar

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.