Follow Me on Twitter
Monday, 22 July 2013 12:43

Smokkel steeds groter probleem

1. In beslag genomen rijst in CebuSmokkel is al decennia lang een groot probleem in de Filipijnen. Naar schatting wordt jaarlijks voor 25 tot 30 miljard peso aan agrarische producten illegaal ingevoerd en de schatkist zou jaarlijks 30 tot 40 miljard peso mislopen aan importheffingen op illegaal ingevoerde aardolieproducten. Eerder dit jaar kondigde de regering maatregelen aan. Die lijken effect te sorteren, maar hebben geen einde gemaakt aan de smokkelpraktijken. Daarom wordt er aangestuurd op een grondige hervorming.

Door Willem van Dam

In april dit jaar kwam de leiding van de douane in de Filipijnen onder vuur te liggen vanwege de vele miljarden die de schatkist zou mislopen aan importheffingen op aardolieproducten.

Grote oliemaatschappijen

Aanleiding voor de ophef was een interview met de hoogste bazen van Petron Corporation en Shell Pilipinas, die zich beklaagden over de welig tierende smokkel van aardolieproducten via verschillende havens en de speciale economische zones. Uit cijfers van het Ministerie van Energie zou blijken dat ruim 35 procent van de ingevoerde olie het land illegaal binnenkomt. Volgens het Ministerie was de vraag naar olie in 2011 in totaal 107 miljoen vaten, terwijl de gegevens van de douane aangaven dat in dat jaar 69 miljoen vaten olie waren ingevoerd. Het Ministerie gaf aan te vermoeden dat het verschil van 38 miljoen vaten het land was binnengesmokkeld. De schatkist zou daardoor jaarlijks 30 tot 40 miljard peso mislopen aan importheffingen.

2. Hoofd van de douane - Ruffy BiazonDe grootschalige smokkel is er volgens Petron, die 35 procent van de binnenlandse markt in benzine en diesel in handen heeft, de oorzaak van dat het bedrijf de winst in 2012 met 73 procent zag dalen. Het leidde tot een oproep van een aantal politici en belangengroepen om Rozzano Rufino 'Ruffy' Biazon, het hoofd van de douane, te vervangen. Biazon sloeg terug door te stellen dat de oliemaatschappijen er beter aan zouden doen om de overheid te helpen de smokkel tegen te gaan door te voorkomen dat gesmokkelde olieproducten via hun verkooppunten op de markt terecht komen. Olieproducten die in de vrijhandelszones binnen komen moeten daar ook gebruikt worden. Maar uit proeven met het toevoegen van markering aan de olieproducten blijkt dat ze buiten de economische zones verkocht worden. De douane heeft al verschillende partijen onderschept. Volgens Biazon blijkt uit de aanklachten die zijn ingediend dat illegale olieproducten ook bij verkooppunten van de grote oliemaatschappijen zijn onderschept.

Zo loopt er tegen de leiding van Phoenix Petroleum Philippines, Inc., een grote retailer van olieproducten, een aanklacht wegens belastingontduiking. Door het verkopen van illegaal ingevoerde olieproducten zou het bedrijf in 2010 en 2011 geen belasting hebben betaald over olieproducten ter waarde van bijna 6 miljard peso.

Vormen van smokkel

De ironie van de smokkel van olie is dat iedereen weet hoe het gaat, waar het wordt gedaan en wie het doet, maar blijkbaar is niemand dapper genoeg om er iets tegen te doen. Dat zal zeker te maken hebben met invloedrijke personen die erachter zitten en de syndicaten die het uitvoeren. Tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden in 2009 legde het toenmalige hoofd van de douane uit welke methoden van oliesmokkel worden gebruikt. Hij noemde twee vormen van smokkel: directe smokkel en technische smokkel, waarbij documenten worden vervalst.

Bij directe smokkel worden de olieproducten op zee, in internationale wateren, overgepompt van grote olietankers in kleinere olietankers of vissersschepen die het in verschillende havens aan land brengen zonder het bij de douane aan te geven. Een andere methode is nog eenvoudiger: middelgrote olietankers leggen aan in kleinere havens, waar de controle beperkt of geheel afwezig is. De producten worden overgepompt in gereedstaande tankwagens en rechtstreeks naar benzinestations gebracht.

3. Olie wordt in middelgrote tankers naar kleinere haven vervoerdVeel van deze olieproducten komen uit omringende landen, vooral uit Indonesië, waar de benzine en diesel door subsidies aanzienlijk goedkoper is dan in de Filipijnen.
Exporteurs mogen olieproducten belastingvrij invoeren in vrijhandelszones, zolang ze worden gebruikt binnen de zone of weer uitgevoerd worden. Regelmatig worden deze producten echter uit de zones gesmokkeld en verkocht zonder dat er belasting over wordt betaald.

Bij technische smokkel wordt een lagere waarde of een kleiner volume opgegeven van de geïmporteerde olieproducten, waardoor er te weinig btw en accijnzen over worden betaald. Een andere, veel gebruikte, methode is het opgeven van producten waarover minder of geen importheffingen betaald hoeven te worden. Dit gebeurt niet alleen bij olieproducten maar ook veelvuldig bij agrarische en andere producten. Bij deze vorm van smokkel en het smokkelen van olieproducten uit de economische zones worden douanebeambten niet zelden omgekocht, tot in hogere kringen.

Bestrijding van smokkel

Er zijn verschillende manieren om de smokkel in olieproducten op een efficiënte wijze tegen te gaan. De belangrijkste is om aan alle legaal ingevoerde olieproducten een onzichtbare markering toe te voegen. Daaruit volgt dat alle producten zonder markering illegaal zijn ingevoerd. Proeven hiermee bleken bijzonder effectief te zijn. De grootschalige corruptie, waar de Filipijnse douane om bekend staat, kan hierbij echter danig roet in het eten gooien.

Door de olie-importen te beperken tot een klein aantal havens, wordt de controle gemakkelijker en het smokkelen moeilijker gemaakt.

Om smokkel vanuit de speciale economische zones te voorkomen, kan over alle ingevoerde olieproducten belasting worden geheven. Diegenen die kunnen aantonen dat de producten inderdaad in de zone worden gebruikt, krijgen het bedrag aan betaalde belasting terug. Om dit te kunnen invoeren werd in 2011 een wet aangenomen, maar uitvoering werd verhinderd door een uitspraak van een regionale rechtbank. Een hogere rechtbank hief dat verbod begin 2013 weer op, waardoor het Ministerie van Energie de maatregel alsnog kan invoeren.

Een andere voorgestelde methode om smokkel te voorkomen is het controleren van de brandstof die bij benzinestations verkocht op de verplichte tien procent ethanol (biobrandstof) die het moet bevatten. Hiervoor is echter hoogwaardige meetapparatuur nodig en die is momenteel niet in de Filipijnen beschikbaar.

Waar of niet waar

De cijfers van het Ministerie, waaruit zou blijken dat over meer dan een derde van de verhandelde olieproducten geen belasting wordt betaald, worden betwist door de organisatie van kleine retailers van olieproducten. Volgens de voorzitter van deze organisatie ligt dat cijfer veel te hoog. Een dergelijk volume zou veel te hoog zijn om op de markt af te zetten. Daarvoor zou een distributienetwerk nodig zijn dat even groot is als dat van Petron of Shell Pilipinas, die elk meer dan 2000 verkoop- en distributiepunten hebben. Dat lijkt hen onmogelijk.

Agrarische producten

4. Container met in beslag genomen suikerNaar schatting werd in 2012 voor tien miljard peso aan rijst het land in gesmokkeld, dat komt neer op zo´n 600.000 ton. De totale waarde van gesmokkelde agrarische producten beliep in 2012 in totaal circa 32 miljard peso, waarvan acht miljard aan kippen- en varkensvlees, bijna vijf miljard aan vis, schaal en schelpdieren en 3,5 miljard aan uien en andere groenten. Landbouwers in de Filipijnen hebben veel last van de gesmokkelde landbouwproducten omdat die de prijs van hun oogsten drukken.

De gesmokkelde waar komt vooral binnen via regionale havens zoals in die van Cebu, Davao, Cagayan de Oro en Subic in Bataan. Naast agrarische producten worden regelmatig grote partijen illegaal ingevoerde auto's, staal, sigaretten, elektronica en tweedehands kleding in beslag genomen.

Begin april nam de douane 600.000 zakken rijst (circa 30.000 ton) in beslag in de haven van Cebu. De rijst had een waarde van 1,2 miljard peso, was afkomstig uit Vietnam en was in de laatste weken van maart ingevoerd in ruim 1.100 containers. Op de inklaringspapieren was de vracht opgegeven als stenen en granieten platen en isolatiemateriaal voor plafonds. Het was de tweede grote partij rijst die dit jaar werd onderschept, want enkele maanden eerder werd in Subic Bay in Bataan 20.000 ton rijst in beslag genomen met een waarde van 800 miljoen peso.

Dat de illegale import, ondanks de maatregelen van de overheid, nog onverminderd doorgaat blijkt uit de stroom krantenberichten van in beslag genomen smokkelwaar, die waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg weergeven. In de afgelopen maanden werd gewag gemaakt van illegale import van rijst, suiker, specerijen, peking eend, duivenvlees en andere etenswaren, sigaretten, namaakmedicijnen, elektronica, auto's en tweedehands kleding met een totale waarde van 200 miljoen peso.

Hervorming douane

President Aquino weigerde in te gaan op de roep om het aftreden van het hoofd van de douane. In plaats daarvan verklaarde de president dat hij in de komende jaren de douane drastisch wil hervormen, om zo de problemen van smokkel en corruptie in de dienst tegen te gaan.

5. Gesmokkelde vaten olieBiazon is het hiermee eens en erkende dat corruptie een diepgeworteld probleem is onder het douanepersoneel; het ontslaan van een aantal mensen of het vangen van een stel smokkelaars zal het probleem daarom niet oplossen. Eerder dit jaar werd Biazon behoorlijk in verlegenheid gebracht toen bleek dat de diesel uit bijna 100 van de 165 vaten van elk 200 liter, die in Subic in beslag genomen en opgeslagen waren, vervangen was door water en smurrie. De vaten lagen opgeslagen op een douane terrein in de vrijhandelszone van de Subic Bay haven en het kan bijna niet anders dan dat corrupte werknemers de diesel ontvreemd hebben. Het vermoeden bestaat dat het teruggegaan is naar diegenen die de vaten het land binnen smokkelden. De brandstof in elk vat had een waarde van ruim 6000 peso.

Bij de hervorming van de douane hebben de autoriteiten het voorbeeld van Peru voor ogen. Om de corruptie en smokkel uit te bannen, werd daar het hele douaneapparaat opgeheven en werd een nieuwe dienst opgezet. Voor de nieuwe medewerkers die werden ingehuurd, golden hoge kwalificaties en ze kregen een hoger salaris dan de oude werknemers. Biazon stelt verder voor om het douane apparaat af te schermen van politieke invloed. Daarvoor is het nodig dat de dienst een deel van de eigen opbrengst kan gebruiken om zichzelf te financieren. Dan hoeft de dienst niet jaarlijks naar het Congres voor goedkeuring van het budget. Daarmee neemt de politieke invloed en druk op de douane aanzienlijk af en kan onafhankelijker geopereerd worden. Of deze hervormingen echt zullen leiden tot het gewenste resultaat zal de toekomst moeten uitwijzen. Een gemakkelijke opgave zal het in ieder geval niet worden.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.