Follow Me on Twitter
Tuesday, 20 November 2012 11:19

Corruptieschandaal kokosgelden nadert ontknoping

1. Vruchtvlees wordt uit kokosnoten gehaal om drogenNa ruim 25 jaar juridische strijd om het Coco Levy Fund, opgezet tijdens de Marcos dictatuur, lijkt het einde eindelijk in zicht. Het Filipijnse Hooggerechtshof besliste onlangs dat de kokosboeren recht hebben op een aanzienlijk deel van de miljarden die de heffingen op kopra inmiddels waard zijn. Tot afschuw van de kokosboeren kreeg zakenman Cojuanco, de baas van de San Miguel Corporation, ook een deel toegewezen. Nu het geld is vrijgegeven ontstaat een nieuwe strijd: hoe wordt het aangewend ten behoeve van de miljoenen verarmde kokosboeren.

Door Willem van Dam

Actie voor vrijgeven alle kopraheffingenBegin oktober van dit jaar betaalde de San Miguel Corporation (SMC) 70 miljard peso (1,3 miljard euro) uit voor 24 procent van haar aandelen, waarop in 1986 beslag was gelegd door de Philippine Commission on Good Goverment (PCGG). Deze commissie is belast met het terugvorderen van door corruptie weggesluisde gelden tijdens de Marcos dictatuur (1972-1986). Het geld is afkomstig van de heffingen die president Marcos vanaf 1973 aan de kokosboeren oplegde. Van deze heffingen (de coco levy) kocht Eduardo "Danding" Cojuangco, een handlanger van de dictator in de jaren zeventig, op illegale wijze aandelen van de voedsel- en biergigant SMC. SMC en haar machtige baas Cojuangco betaalden niet vrijwillig terug. Na talloze rechtszaken en vele uitspraken van het Hooggerechtshof viel afgelopen september het doek definitief, het Hof bepaalde dat de aandelen publiek bezit zijn en toebehoren aan de 3,5 miljoen kokosboeren die de heffingen tussen 1973 en 1982 betaalden. Het is het grootste bedrag dat tot nu toe teruggevorderd is van de naar schatting 10 tot 15 miljard euro die door de dictator en zijn handlangers tussen 1972 en 1986 op allerlei illegale manieren werden verkregen.

Mop van de eeuw

Eduardo Danding CojuangcoCojuangco verloor niet al zijn miljarden. In april 2011 besloot het Hooggerechtshof dat 20 procent van de SMC aandelen, die volgens organisaties van kokosboeren eveneens waren gekocht van de heffingen op kopra, aan Cojuangco toebehoren. Deze aandelen vertegenwoordigen een waarde van 58 miljard peso (1,1 miljard euro). Volgens het Hof had de PCGG niet voldoende aangetoond dat de zakenman een handlanger was van dictator Marcos en de aandelen had gekocht van de kopraheffingen. Van het 15 leden tellende Hof stemden zeven voor de uitspraak, vier waren tegen en vier onthielden zich van stemming of waren niet aanwezig. Een van de rechters van het Hooggerechtshof, die het niet met de beslissing eens was, noemde de beslissing "de mop van de eeuw", maar dan wel een hele zure.

Hoewel het volgens het Hof om een niet omkeerbare beslissing gaat en er dus geen beroep tegen kan worden aangetekend, lieten de kokosboeren en hun organisaties het er niet bij zitten. Ze vinden dat ook deze miljarden hen toebehoren. Circa 3000 boeren hebben afgelopen zomer, met ondersteuning van een groep advocaten, middels een brief een dringend beroep gedaan op de ethische commissie van het Hooggerechtshof te onderzoeken hoe de twijfelachtige uitspraak van de hoge raad tot stand is gekomen.

Coco Levy Fonds

Om de kokosindustrie te verbeteren bepaalde Marcos dat de kokosboeren een heffing moesten afdragen op het door hen geproduceerde kopra, dat bestaat uit het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot. In het begin bedroeg de heffing 15 peso per 100 kilo, maar dat werd enkele jaren later verhoogd tot 100 peso. De gelden werden ondergebracht in het Coco Levy Fonds. Kokos en de verwerking ervan is de grootse sector in de Filipijnse landbouw. Ruim drie miljoen hectare is bebouwd met kokospalmen. De grote schaal waarop kopra wordt geproduceerd verklaart waarom het coco levy fonds stormachtig groeide en zo lucratief bleek te zijn.

Drogen van de kopraVanuit het fonds zou de productiviteit in de kokossector worden verhoogd, wegen worden aangelegd om kopra gemakkelijker op de markt te kunnen brengen en zouden de fabrieken waar de olie uit de kopra wordt geperst worden gemoderniseerd en uitgebreid. Er werd een driemanschap aangesteld om de kokosindustrie in goede banen te leiden en het fonds te beheren. Een van hun eerste acties was om de Filipijnse Kokosnoot Auroriteit (PCA) en de Cocofed onder hun controle te brengen. Toenmalig minister van defensie Juan Ponce Enrile (nu voorzitter van de Senaat) kwam aan het hoofd te staan van de PCA, Maria Clara Lobregat, grootgrondbezitter, kreeg de leiding over de Filipijnse Kokosnoot Planters Federatie (Cocofed) en Danding Cojuangco beheerde vanaf 1975 de United Coconut Planters Bank (UCPB). De PCA is belast met de ontwikkeling van de kokossector en beheerde aanvankelijk het coco levy fonds, de Cocofed is de officiële vertegenwoordiger van kokosboeren, maar bestaat volledig uit grootgrondbezitters.

De bank van Cojuangco

Cojuangco ontwikkelde zich al snel tot dé hoofdrolspeler in het beheer van het spectaculair stijgende kapitaal van het fonds. Hij financierde in 1969 voor een flink deel de verkiezingscampagne, waardoor Marcos werd herkozen als president. Hij had daardoor grote invloed op de president en was vastbesloten beloond te worden voor zijn investering. Marcos vaardigde verschillende presidentiële decreten uit waarmee werd vastgelegd dat gelden uit het fonds ook gebruikt mochten worden voor onderzoek en ondersteunende faciliteiten voor de kokosindustrie. Er werd een ondoorzichtig netwerk van met elkaar verbonden organisaties en fondsen opgericht die officieel allen als doel hadden om de kokosindustrie te verbeteren, maar in de praktijk vooral gebruikt werden door een groep Marcos getrouwen om zich te verrijken. In 1975 kreeg Cojuangco toestemming van Marcos om met de kopraheffingen de First United Bank op te kopen, om te vormen tot de UCPB en het kapitaal van het coco levy fund in de bank onder te brengen. UCPB werd een van de grote banken in de Filipijnen en de zakenman nestelde zich aan het hoofd ervan.

De San Miguel Corporation

Met behulp van de bij de bank ondergebrachte kokosheffingen kocht Cojuanco kokosolie verwerkende en andere bedrijven en bracht die onder in het Coconut Industrie Investment Fund (CIIF). Middels dit fonds slaagde hij erin om in 1983 twintig procent van de aandelen van San Miguel Corporation te kopen van Enrique Zóbel van het bank- en vastgoedbedrijf Zóbel-Ayala, die zich na onenigheid uit SMC terugtrok. Binnen een jaar breidde Cojuagco zijn aandelenpakket uit tot 51 procent, in die tijd met een waarde van 2 miljard peso, en in 1984 werd hij bestuursvoorzitter van het bedrijf. Daar kwam door de val van Marcos in februari 1986 abrupt een einde aan en de PCGG nam de aandelen in beslag. In de jaren erna ontstond een strijd om de miljarden en president Cory Aquino, noch haar opvolger Fidel Ramos slaagden erin om de aandelen uit het bedrijf te halen en het geld terug te sluizen naar de kokosboeren. Pikant detail is dat Cojuangco verwant is aan Cory Aquino en als een van de eerste Marcos getrouwen weer op het politieke toneel verscheen. Hij deed in 1992 mee aan de presidentsverkiezingen maar eindigde als derde achter Ramos en Miriam Defensor Santiago. Als gewiekst zakenman pakte hij het in 1998 slimmer aan: hij financierde de campagne van acteur Joseph Estrada, die de verkiezingen won en president werd. Estrada werd eind juni 1998 beëdigd en in de maand daarna had Conjuangco zijn oorspronkelijk 20 procent van de SMC aandelen alweer in handen en werd vervolgens gekozen tot bestuursvoorzitter van het conglomeraat.

Het afgekalfde kapitaal

Kokosnoot wordt ontdaan van omhulsel, de huskTegen de huidige dagkoers zou de totale waarde van de 51 procent van de SMC aandelen ongeveer 175 miljard peso bedragen. In 1986 probeerde Andres Soriano, de toenmalige baas van SMC, de aandelen terug te kopen door het uitschrijven van bedrijfsopties als aanbetaling. Daarvoor gebruikte hij vier procent van de aandelen. De koop mislukte en de opties zijn inmiddels 15 miljard peso waard. De PCGG heeft het Hooggerechtshof vorig jaar gevraagd de SMC op te dragen om de opties aan de commissie over te dragen, maar het Hof heeft hierover nog geen beslissing genomen. Nadat 20 procent van de aandelen weer bij Cojuangco terechtkwamen en het Hooggerechtshof in 2011 bekrachtigde dat hij die niet terug hoefde te geven, bleef er 27 procent in beheer bij de PCGG.

In 2002 kocht de Japanse bierbrouwerij Kirin zich voor 15 procent in in SMC. Het bedrijf breidde zich hierdoor uit en het percentage van de PCGG aandelen verminderde van 27 tot 24 procent. De waarde van deze 24 procent werd onlangs door Cojuangco overgedragen aan het CIIF, die het geld voorlopig beheert. Dit bedrag zou tegen de huidige dagkoers van 110 peso per aandeel veel hoger geweest zijn als de regering Arroyo in 2009 niet akkoord was gegaan met het vastzetten van de prijs per aandeel op 75 peso. Een besluit dat door het Hooggerechtshof werd bekrachtigd. Omdat de kokosboren hiermee een slordige 50 miljard peso verloren hebben ze hiertegen bezwaar aangetekend bij het Hof, die ook deze zaak nog op de rol heeft staan.

Het begin van het einde

Kokospalmen - foto Frisco WestenbroekMet de overdracht van de miljarden is het drama aangeland bij het begin van het einde. Het ligt voor de hand dat de organisaties van kokosboeren het CIIF niet vertrouwen, omdat het onder invloed staat van Cojuangco. De baas van de CIIF stelde al voor om het geld te gebruiken voor onderzoek en andere ondersteunende activiteiten om de kokosindustrie te ontwikkelen. Kokosboeren ervaren dit als een déjà vu en zijn er beducht op dat de geschiedenis zich zal herhalen. De betrokken partijen hebben daarom een beroep gedaan op president Aquino om ervoor te zorgen dat het kapitaal beschermd wordt totdat besloten is hoe het ten goede van de kokosboeren zal worden besteed. Een besluit daarover moet worden genomen door het Congres. Dat betekent dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat het afzonderlijk eens moeten worden over hoe de gelden besteed worden en die voorstellen moeten dan samengevoegd worden tot een voorstel dat uiteindelijk door de president bekrachtigd moet worden met een handtekening. Gezien de grote vertegenwoordiging van grootgrondbezitters en zakenlui in het Congres is de uitkomst hiervan onzeker.

Opvallend is wel dat senaatsvoorzitter Enrile een voorstel heeft ingediend voor het opzetten van een door belanghebbende boerenorganisaties en maatschappelijke organisaties te beheren fonds. Een voorstel dat door de meerderheid van de kokosboeren wordt ondersteund en in het Huis van Afgevaardigden is ingediend door twee vooruitstrevende volksvertegenwoordigers. Aangezien er in mei 2013 verkiezingen aankomen en het Congres over enkele maanden op reces zal gaan, kan het nog lang duren voor hierover een besluit wordt genomen. Daarin schuilt een gevaar, want alle politici hebben kapitaal nodig voor hun campagnes en zouden graag een graai doen in deze miljardenpot. Er is door belanghebbende organisaties dan ook onmiddellijk geageerd tegen een voorstel om geld uit deze pot uit te lenen aan het regeringsprogramma voor armoedebestrijding, omdat dat aan politici mogelijkheden zou kunnen bieden het voor hun verkiezingscampagne te gebruiken.

Verdeeldheid

Meisje zit tussen kopraDe verdeeldheid onder de boeren en hun organisaties over hoe het geld besteed moet worden kan tot vertraging leiden in de besluitvorming. Een meerderheid van de belanghebbenden is voorstander van het opzetten van een fonds waar ze zelf zeggenschap over hebben en dat gebruikt wordt om de industrie te ontwikkelen op een manier die direct ten goede komt aan de kokosboeren. Enkele organisaties - zoals de aan de nationaal democratisch beweging gelieerde militante KMP - pleiten voor uitbetaling in contanten aan de boeren. Zeventig miljard peso lijkt veel, maar verdeeld over meer dan 3,5 miljoen gezinnen is het minder dan 20.000 peso per gezin. Dat bedrag lijkt veel te klein om de boeren uit de spiraal van armoede te halen.

Voorlopig leven de 3,5 miljoen kokosboeren en hun gezinnen veertig jaar na de invoering van de heffingen op kopra nog steeds in diepe armoede. De 20 miljoen mensen die afhankelijk zijn van de kokosindustrie behoren tot de armsten van de armen. Een situatie die er door een afnemende productie als gevolg van de veroudering van het kokosbomen areaal en de steeds langer wordende periodes van droogte niet beter op wordt. Het is daarom te hopen dat de 70 miljard die nu zijn vrijgekomen uiteindelijk een verschil gaan maken.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.