Follow Me on Twitter
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Sunday, 02 October 2011 10:57

Krom liggen om schulden af te lossen

planting-12-days-seedling-1Een veel voorkomend gebruik in de Filipijnen is dat boeren hun land in onderpand geven voor een lening om zaaigoed, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en gereedschappen te kopen. Lokaal staat dit gebruik bekend als 'sangla'. Na 10 tot 30 jaar is de schuld vaak zo hoog opgelopen dat de boeren deze niet meer kunnen aflossen. De bestaande programma's en voorzieningen van de overheid helpen de boeren niet om hun problemen op te lossen.

Door Shane Pulmano

In Palimbang, provincie Sultan Kudarat in het zuiden van Mindanao, verbouwt imam Kia Lumanka met zijn gezin rijst op twee hectare land wat hun eigendom is. In de jaren zeventig, tijdens de Marcos dictatuur, woedde in dit gebied een vreselijke oorlog en had de bevolking te maken met vele wandaden. In 2001 vond er een gewapend treffen plaats tussen het regeringsleger en moslimrebellen die voor autonomie strijden. Ook in de afgelopen zomer braken er weer gevechten uit over landbezit, nu tussen twee elkaar bestrijdende moslim clans.

Woekerrentes

Boerengezin in Palimbang- foto Shane PulmanoOm zijn rijstproductie te financieren en zijn gezin te kunnen onderhouden heeft Imam Kia toendertijd geld geleend en daarbij uit noodzaak zijn land als onderpand gegeven aan een plaatselijke grootgrondbezitter. Deze leende geld uit tegen woekerrentes, waardoor de schuld van Imam Kia in dertig jaar tijd van 75.000 peso is opgelopen tot 400.000 peso. Hij kan dat geld onmogelijk terugbetalen en heeft nu alle hoop opgegeven om zijn land ooit weer terug te krijgen.
Imam Kia is niet de enige rijstboer die in deze hopeloze situatie is beland. In heel Palimbang gaat ongeveer 90 procent van alle rijstboeren gebukt onder hoog opgelopen schulden, waarbij ze hun land als onderpand hebben gegeven. Velen raken daardoor hun land kwijt en zitten zonder inkomen en zonder baan. Ze hebben geen voedselzekerheid meer en door de bestaansonzekerheid trekken hun kinderen naar de steden of gaan in het buitenland werken.
Door de conventionele rijstbouw waarbij grote hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt raakt de natuur en het milieu vergiftigd. Uit de onder water staande velden komt methaangas vrij en samen met de stikstof draagt dit ook nog eens direct bij aan het broeikaseffect.
Aflossing van de schulden en een alternatieve manier van rijstverbouw vormen de sleutel om deze boeren uit hun cyclus van armoede te halen. In een land dat al jaren met een rijsttekort kampt, zou je verwachten dat de bestaande problemen al worden aangepakt . Maar dit blijkt nauwelijks het geval te zijn.

Meer rijst, meer kosten

Onderzoeksinstituten en hun multinationale partners ontwikkelen hybride rijstsoorten die een grotere opbrengst per hectare moeten opleveren. Wat daar nooit bij verteld wordt is dat de kosten daardoor ook drastisch omhoog gaan. Boeren zijn onder de indruk van de belofte van een hogere opbrengst en met hun beperkte financiële kennis kunnen ze niet inschatten dat hun winstmarge minimaal zal zijn. De kosten vallen voor de boer vaak hoger uit omdat lokale leveranciers de prijzen flink verhogen. Om te besparen gebruiken de boeren minder bestrijdingsmiddelen met als gevolg dat er 25-50 procent meer ziektes in de gewassen ontstaan. Die moeten ze dan weer met duurdere chemicaliën bestrijden waardoor de kosten toch weer hoog oplopen. In de praktijk blijkt de opbrengst van de hybride rijst lager dan beloofd. In Palimbang is de opbrengst maar net 80 zakken (van ongeveer 50 kilo per zak) per hectare, terwijl er meer dan 100 zakken per hectare zijn beloofd.

Oogstfaciliteiten en zaadontwikkelaars

Controleren van de rijst - foto Shane PulmanoDe overheid belooft overal oogstfaciliteiten op te zetten om de verwerkingscapaciteit te vergroten, zodat boeren meer rijst kunnen verbouwen en laten verwerken. Voor deze overheidsplannen worden jaarlijks miljarden peso aan bilaterale hulpgelden vrij gemaakt. Maar de meeste van deze faciliteiten worden nooit gebouwd en als er al een faciliteit komt, werkt deze ver onder de benodigde verwerkingscapaciteit.
Via een andere overheidsregel kunnen boeren erkende zaadontwikkelaar worden en daar een training voor volgen. Het ministerie koopt dan de rijst (of andere gewassen) op voor prijzen die 50 procent hoger liggen dan de prijs die de boeren lokaal ontvangen. Het ministerie verkoopt het zaaigoed vervolgens elders onder de prijs van de lokale handelaren om de boeren tegemoet te komen. Maar ook hier komt de overheid haar beloften vaak niet na.
Nulhari Mulod uit Palimbang, die al 30 jaar rijstboer is, zegt: "Ik heb mijn zaaigoed vorig jaar december afgeleverd bij de lokale afdeling van het ministerie en ik heb maandenlang moeten wachten op mijn geld." Boeren zeggen ook dat lokale afdelingen van het ministerie het zaaigoed duurder verkopen dan dat de overheid beloofde.

Falende landhervorming

Overheidsdiensten en niet gouvernementele organisaties zetten projecten op waarmee boeren alternatieve inkomsten kunnen verwerven. Dit heeft een aantal gezinnen misschien geholpen om hun kinderen een jaar naar school te laten gaan, of een extra maal op tafel te brengen, maar dit soort programma's hebben hun beperkingen. Er zit een limiet aan het aantal matjes dat uit plastic afval gemaakt kan worden of het aantal potjes gefermenteerde vis wat een gezin kan produceren omdat ze een groot deel van de tijd op het land moeten werken.
Tenslotte is er de eeuwige strijd voor landhervormingen: het verdelen van de grote landerijen van rijke landeigenaren onder de pachters en kleine boeren die het land al generaties lang bewerken. De landhervormingwetgeving uit 1988 (CARP) kent vele beperkingen. Landeigenaren hebben betere advocaten die de mazen in de wet kennen en komen op die manier onder herverdeling van hun land uit. In de gevallen waar de landhervorming wel wordt doorgevoerd wordt geen rekening gehouden met 'sangla'. Als de boeren hun land verliezen omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen kan de overheid de landeigenaren niet dwingen om het land terug te geven.

Systeem van rijst intensivering (SRI)

De PASALI Philippine Foundation begon in 2006 te experimenteren met alternatieve manieren van rijstverbouw en introduceerde in 2009 formeel het systeem van rijst intensivering (SRI). SRI bestaat uit een aantal principes waarbij de zorg voor de wortels van het gewas centraal staat. Uitgangspunt daarbij is dat hoe dikker de wortels zijn, des de groter de plant, des te meer rijstopbrengst. Even rust tijdens oogst - foto Shane pulmanoDaarnaast worden er zo weinig mogelijk chemicaliën en water gebruikt. Volgens de SRI principes is rijst is geen waterplant en wordt daarom verbouwd op droge grond waar af en toe water aan wordt toegevoegd. Met SRI wordt 50 procent minder water gebruikt waardoor er 60 procent minder methaangas vrijkomt en er 30 procent minder stikstof nodig is.
In Cambodja, India en Mali heeft SRI geleid tot veel hogere rijstoogsten. Op sommige plaatsen steeg de opbrengst van twee tot zes ton per hectare, met uitschieters tot boven de tien ton per hectare. Sinds PASALI in 2006 begon met het experimenteren met SRI werden na enkele jaren oogsten bereikt tot 70 zakken per hectare. Dat kan gezien worden als een kleine overwinning omdat dit bereikt werd met een budget van 5000 peso per hectare, zonder duur zaaigoed en gebruik van eigen organische mest. Terwijl de kosten bij conventionele rijstverbouw kunnen oplopen tot 50.000 pesos per hectare voor een oogst van 'slechts' 80 zakken. In Palimbang is de opbrengst van SRI in 2010 inmiddels opgelopen tot gemiddeld 90 zakken per hectare. In haar technisch centrum heeft PASALI de afgelopen jaren hand- en machinale onkruidwieders ontworpen die de noodzaak voor het gebruik van chemische onkruidverdelgers wegneemt.

Aandacht voor schuld op landbouwgrond

Zaailingen oogsten - foto Dick GroeneveldNu zou je denken dat boeren massaal overstappen op SRI. Maar dat is niet het geval. Filippijnse boeren zijn terughoudend om nieuwe methoden te gebruiken en hebben een geringe innovatiedrang. Soms leidt de overstap op nieuwe methodes tot mislukte oogsten en dat risico willen ze niet nemen. SRI Pilipinas vermeldde dat ze in 2009 aan 50.000 boeren een eendaagse SRI training hebben gegeven. Maar een klein aantal van hen is daadwerkelijk overgestapt op SRI. PASALI wist in drie jaar 'slechts' ongeveer 300 boeren te bereiken die nu volgens de SRI principes werken. Hun aantal neemt echter wel gestaag toe. PASALI onderkent dat werken via de SRI principes op zichzelf niet voldoende is voor de boeren om hun hoog opgelopen schulden af te lossen. Het overstappen op alternatieve en liefst duurzame productiemethoden moet gepaard gaan aan trainingen waarmee de kennis van boeren om hun productie te verhogen en om als onafhankelijke entrepreneurs te werken vergroot wordt. Tenslotte moet er een met zorg ontwikkeld schuldsaneringsprogramma komen die boeren helpt om van hun huidige afhankelijke positie af te komen.

* Shane Pulmano is Filipijnse, heeft twaalf jaar in Nederland gewoond en daar haar master Nieuwe Mediawetenschappen behaald. Ze woont nu in Laguna, vlak ten zuiden van metropool Manilla, en werkt o.a. als schrijfster voor de PASALI Philippine Foundation, die gevestigd is in General Santos, Mindanao. Ze levert regelmatig een bijdrage aan Tambuli.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.