Follow Me on Twitter
Saturday, 14 March 2009 08:48

Kerncentrale Bataan alsnog in gebruik?

1. BNPPIn het Huis van Afgevaardigden in de Filipijnen is een initiatiefwet ingediend met het doel om de kerncentrale in Bataan alsnog in gebruik te nemen. De kern-centrale, die vanwege veiligheidsredenen nooit is gebruikt, werd in opdracht van Ferdinand Marcos gebouwd en kostte maar liefst 2,2 miljard Amerikaanse dollar. Tegen het initiatief is door allerlei groeperingen ernstig bezwaar gemaakt. Desondanks hebben al bijna 200 afgevaardigden de initiatiefwet ondertekend.
Door Jeroen Dunnewold

De opdracht voor de bouw van de kerncentrale in Bataan werd in 1973 door Ferdinand Marcos gegeven. Het doel was om het verwachte energietekort in de nabije toekomst te kunnen opvangen.

Smeergeld

Nadat er maandenlang intensief met het bedrijf General Electric was gesproken over de bouw van een centrale met twee reactoren van 600 megawatt elk, werd de opdracht voor de bouw van de centrale vrij plotseling aan het Amerikaanse bedrijf Westinghouse gegund. Dit bedrijf was erin geslaagd om via een tussenpersoon genaamd Herminio Disini rechtstreeks met Marcos zaken te doen. Hierna kwam de opdracht van Marcos om een definitief contract met Westinghouse rond te maken. Het uiteindelijke contract voorzag in de bouw van een centrale met één reactor van 620 megawatt voor 720 miljoen Amerikaanse dollar. Veel duurder dan hun eerste aanbod en ook op alle fronten duurder dan het aanbod van General Electric. De algemene opinie was dat Marcos en Disini voor de gunning tientallen miljoenen euro's smeergeld hadden ontvangen.

2 BNPP

Ook werd het merendeel van het constructiewerk aan het consortium van Disini gegund tegen veel te hoge prijzen. Na de val van Marcos heeft de Filipijnse overheid Westinghouse voor deze zaken aangeklaagd bij een rechtbank in de VS. Westinghouse ontkende iets fout gedaan te hebben, maar gaf wel toe dat Disini ruim 17 miljoen dollar commissie had ontvangen voor zijn lobbywerk. De rechter stelde Westinghouse in het gelijk. Jaren later werd de zaak uiteindelijk geschikt toen de regering van Fidel Ramos een regeling trof met het bedrijf.

Escalerende kosten

De bouw van de centrale liep ernstige vertraging op omdat de Filipijnse Commissie voor Atoomenergie in de persoon van Librado Ibe geen vergunning wilde afgeven. Volgens hem was de locatie voor de centrale onveilig door de nabijheid van enkele geologische breuklijnen en de slapende vulkaan Mt. Natib. Een onderzoek van het Internationaal Atoom Agentschap (IAEA) steunde hem en gaf aan dat er meer onderzoek nodig was. In april 1979 gaf hij, na langdurig onder druk gezet te zijn, het verzet echter op en kwam de bouwvergunning er toch. Enkele maanden later lag het werk echter al weer stil, dit maal op last van Marcos zelf, die naar aanleiding van het ongeluk bij Three Miles Island in de VS alsnog een onderzoek wilde naar de veiligheid. Naar aanleiding hiervan werden aanpassingen aan het ontwerp gedaan en daarop werd het contract heronderhandeld. De totale kosten waren hierdoor inmiddels opgelopen tot 1,8 miljard dollar. Velen hadden het vermoeden dat Marcos het onderzoek had gebruikt om er extra geld uit te slepen. Later zouden de totale kosten van het project wegens rente- en andere kosten escaleren tot 2,2 miljard dollar.
Gebreken
De verdere bouw van de centrale verliep voorspoedig en in januari 1985 verklaarde Westinghouse dat de centrale gereed was. Al vrij snel ontstond echter discussie over de kwaliteit van het geleverde werk. De veiligheid van kerncentrales stond in die tijd ernstig ter discussie naar aanleiding van het ongeluk met de centrale in Tsjernobyl. Volgens een later onderzoek in opdracht van de regering Aquino vertoonde de centrale in Bataan duizenden gebreken en kon de centrale vanwege veiligheidsredenen niet in gebruik gesteld worden. Westinghouse ontkende dit echter en gaf aan dat er slechts sprake was van zeven - kleine - tekortkomingen. Volgens hen was de centrale veilig en kwam de kritiek op het geleverde werk voort uit politieke motieven.

3 Mark CojuangcoHet belang van de Cojuangco's

Sinds de oplevering is de centrale derhalve nooit in gebruik geweest. In 1996 waren er wel plannen om de centrale te laten ombouwen tot een gascentrale van 1500 megawatt. Deze plannen werden echter vanwege het prijskaartje niet uitgevoerd. In juli 2008 kwamen Mark Cojuangco, afgevaardigde namens Pangasinan, en Mikey Arroyo, afgevaardigde van Pampanga, met een initiatiefwet om de kerncentrale alsnog in gebruik te gaan stellen. Volgens de initiatiefnemers is kernenergie noodzakelijk om een verwacht energietekort vanaf 2010 te voorkomen. De wet werd al goedgekeurd door de Commissie voor Energie in het Huis van Afgevaardigden en in december 2008 werd het Koreaanse energiebedrijf Kepco gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar mogelijkheden om de centrale in gebruik te nemen. Begin februari 2009 waren er reeds 190 handtekeningen voor goedkeuring van de wet in het Huis verzameld. Een sailllant detail in het hele verhaal is overigens dat Mark Cojuanco de zoon is van Danding Cojuangco, een van de rijkste zakenmensen van de Filipijnen en een voormalige vertrouweling van president Marcos. Danding Cojuangco is sinds kort ook actief in de energiesector nadat zijn bedrijf San Miguel Corporation 27 procent van de aandelen van Meralco had gekocht. Meralco is het grootste elektriciteitsbedrijf van het land. Bovendien heeft hij aandelen in het oliebedrijf Petron gekocht. Ook zou hij interesse hebben in een energieproducerende centrale zoals de kerncentrale in Bataan. Dat zou dan ook de echte reden zijn voor het indienen van de wet door zijn zoon Mark.

Tegenstanders

De plannen om de kerncentrale alsnog in gebruik te stellen hebben veel reacties losgemaakt in de Filipijnen. Zo gaf Roman Polintan, de voorzitter van de lokale afdeling van Bayan, aan dat ingebruikname van de centrale voor de lokale bewoners onacceptabel is. Hij riep de bevolking op om net als in de jaren tachtig massaal te protesteren tegen het initiatief. Volgens Polintan is de ingebruikneming van een kerncentrale vlak bij een potentieel actieve vulkaan (Mt. Natib) vragen om een ramp. De vulkaan is reeds lange tijd inactief, maar zou volgens wetenschappers heel goed weer kunnen uitbarsten, aangezien dit specifieke type vulkaan vaak lange tijd inactief is. Bovendien geldt in de regel dat, hoe langer een dergelijke periode duurt, hoe heviger een nieuwe uitbarsting daarna meestal is. Polintan kreeg bijval van de bisschop van Balanga, Villegas, de hulpbisschop van Manilla Broderick Pobillo en aartsbisschop Cruz. Villegas liet weten "dat een kerncentrale die 30 jaar geleden al als onveilig is verklaard niet simpelweg veilig wordt door de nieuwe wet". De afgevaardigde van Ilocos Norte, Ferdinand Marcos jr. en zoon van de voormalige president, reageerde op deze kritiek door te stellen dat de bisschoppen zouden moeten komen met alternatieven om de energieproblemen op te lossen in plaats van alleen kritiek te leveren. 4 BNPPVolgens hem had de centrale al 20 jaar lang veilig energie kunnen produceren. Niet alle afgevaardigden toonden zich overigens positief over de wet. Afgevaardigde Baraquel van Akbayan was bijvoorbeeld bang dat dit slechts het nieuwste met "corruptie omgeven project" zou gaan worden, dat bovendien waarschijnlijk toch niet zou worden goedgekeurd door het Internationaal Atoom Agentschap. Volgens haar kon onmogelijk verwacht worden "dat een centrale die in 1976 ontworpen was, zou voldoen aan strenge veiligheidseisen die de IAEA pas in 1997 had opgesteld, zelfs niet als deze zou worden opgeknapt".

Alternatieven

Volgens enkele professoren van de Universiteit van de Filipijnen (UP) is kernenergie niet de juiste oplossing om het verwachte energietekort op te lossen. Er kan beter gekeken worden naar alternatieven, zoals het gebruik van geothermische centrales. Dergelijke centrales zouden meer energie kunnen produceren dan de kerncentrale in Bataan tegen lagere kosten. Dit geldt zeker als daarbij ook de kosten voor het ontmantelen van de kerncentrale aan het eind van zijn levensduur in ogenschouw wordt genomen. Dat kernenergie relatief kostbaar is werd bevestigd door milieuorganisatie Greenpeace die bovendien nadelen noemde als de afhankelijkheid van het schaars verkrijgbare uranium, de hoge beveiligingskosten, en in geval van een ramp de enorme kosten voor evacuatie en verplaatsing van grote groepen bewoners, gezondheidskosten, reparatiekosten van de centrale en de kosten voor rehabilitatie van het omliggende milieu. Ook de organisatie Philippine Climate Watch Alliance sloot zich aan bij de tegenstanders van de wet: "Ingebruikname van BNPP, door de regering Arroyo gepresenteerd als een oplossing voor het tegengaan van de klimaatverandering is belachelijk". Kerncentrales zijn volgens hen in het geheel niet milieuvriendelijk en ingebruikname van BNPP is voor hen dan ook geen optie.

5 BNPP

De regering Arroyo verklaarde ondertussen bij monde van persvoorlichter Cerge Remonde dat alle opties nog open worden gehouden en dat zowel de voor- als de nadelen van de kerncentrale goed bekeken zullen worden, voordat een uiteindelijk standpunt wordt ingenomen.

Bronnen: GMANews, The Philippine Daily Inquirer, Fortune.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.